Google podcast Apple podcast Apple podcast

Top správy

Pápež: Nech sú Palestína a Izrael dvoma slobodnými štátmi s dobrými vzťahmi

Katechéza pápeža o nerestiach a čnostiach (17): Život milosti podľa Ducha