24. 06. 2018 18:30 | Samostatná Slovenská cirkevná provincia oslávila 40 rokov od založenia

23. 06. 2018 15:02 | Dvesto kňazov Nitrianskej diecézy sa zúčastnilo permanentnej formácie

23. 06. 2018 13:06 | Do 15. júla sa dá prihlásiť na Teologickú fakultu Trnavskej univerzity

22. 06. 2018 20:00 | V Prešove posviackou kríža oslávia 50. výročie vzkriesenia Gréckokatolíckej cirkvi

22. 06. 2018 19:31 | Seminár v Starej Ľubovni o práci s deťmi s poruchami autistického spektra

22. 06. 2018 13:02 | 
Prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove skončí o 10 dní