18. 01. 2020 19:55 | Storočnica slovenského gréckokatolíckeho jezuitu Michala Lacka

18. 01. 2020 19:45 | Sté výročie narodenia svätého Jána Pavla II. si pripomenú na Spiši

18. 01. 2020 18:50 | Pred 120 rokmi sa narodil bývalý spišský pomocný biskup Š. Barnáš

18. 01. 2020 18:21 | Uplynulo 105 rokov od úmrtia otca amerických Slovákov Š. Furdeka

18. 01. 2020 17:56 | Vo farnosti Záhradné budú modlitby a pomazanie olejom sv. Šarbela