18. 10. 2019 15:00 | Lateránska univerzita hostila kongres venovaný "lekárovi chudobných"

18. 10. 2019 14:41 | Skúsenosť s Bohom si nenechali len pre seba, pripravili misie v Trenčíne

18. 10. 2019 14:22 | Na Raticovom vrchu pripomenuli 25. výročie posviacky svojho chrámu

18. 10. 2019 11:25 | V Levoči sa konalo už dvadsiate prvé sympózium oslobodenia človeka

18. 10. 2019 09:27 | Slovensko navštívil rektor kňazského seminára z afrického štátu Benin

16. 10. 2019 12:28 | Vyšiel prehľad najnovších čísel katolíckych periodík na Slovensku (42)