03. 04. 2020 16:09 | Pozastavenie bohoslužieb sa stalo pre veriacich príležitosťou pre duchovný rast

03. 04. 2020 16:05 | Popradskí kňazi s mladými pomáhajú s nákupmi pre najzranitelnejších

02. 04. 2020 14:41 | Príhovor trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha v čase pandémie

01. 04. 2020 17:13 | Čo sa deje za zatvorenými dverami? Prezradili ste televízii s videami

01. 04. 2020 08:45 | Vyšiel prehľad najnovších čísel katolíckych periodík na Slovensku (14)