22. 06. 2018 18:41 | Pri jednom stole sa stretli utečenci, verejnosť aj cirkevní predstavitelia

22. 06. 2018 16:41 | Administrátor latinského patriarchátu: Vo Svätej zemi stúpol počet pútnikov

22. 06. 2018 14:21 | Pod olympijským znakom s farebnými kruhmi súperili rodičia s deťmi

22. 06. 2018 12:31 | V Prešove aj tento rok pripravilo spoločenstvo Marana Tha seminár Oheň

21. 06. 2018 18:24 | Hrou na kráľovský hudobný nástroj sa predstavili mladí organisti v Námestove

21. 06. 2018 16:54 | Vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch uložili relikvie pátra Pia