14. 08. 2018 19:02 | Írske mariánske pútnické miesto Knock už očakáva pápeža Františka

14. 08. 2018 19:02 | Írske mariánske pútnické miesto Knock už očakáva pápeža Františka

14. 08. 2018 17:03 | Cesta Svätého Otca Františka do Írska má na Twitteri špeciálny emotikon

13. 08. 2018 20:05 | Sestry Božského Vykupiteľa o budúcej blahoslavenej Matke Alfonze

13. 08. 2018 08:25 | Do Ríma prišlo približne 70 tisíc mladých Talianov v príprave na synodu