01. 06. 2020 13:25 | Lazaristi v Eritrei kráčajú medzi deťmi náboženstiev v stopách sv. Justína

01. 06. 2020 13:15 | Kardinál Luis Antonio Tagle: Pápež nás žiada o znovuobjavenie misie

01. 06. 2020 10:45 | Zakladateľka škôl pre ženy na Spiši medzi kandidátmi na blahorečenie

01. 06. 2020 09:52 | Aj Slováci sú pozvaní zapojiť sa do celosvetovej adorácie a modlitby

31. 05. 2020 22:10 | Svätý Otec opäť prihovoril z okna: Duch Svätý je oheň spaľujúci hriechy