03. 02. 2023 09:59 | Foto: Zasvätení sa v Bratislave stretli s arcibiskupom Zvolenským

30. 01. 2023 13:09 | V Prešove oslávili 15. výročia zriadenia Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku

30. 01. 2023 10:16 | Arcibiskup Bernard Bober oslávil tridsiate výročie biskupskej vysviacky

26. 01. 2023 21:48 | Foto: Ako byť synodálnou Cirkvou? Biskupi s laikmi a zasvätenými v Nimnici

24. 01. 2023 19:32 | Foto: Vo františkánskom kostole v Bratislave bola ekumenická pobožnosť