14. 09. 2019 19:05 | Kalváriu v Banskej Štiavnici vyhlásili za nové pútnicke miesto diecézy

13. 09. 2019 14:37 | V Štiavniku chystajú stretnutie s biskupom z Gikongoro v Rwande 

13. 09. 2019 13:50 | Patti Mansfield bude v Badíne viesť duchovnú obnovu pre kňazov

13. 09. 2019 13:30 | V Zoborskom kláštore oslávili jubileá opáta Mons. Ladislava Belása

13. 09. 2019 13:10 | Vladyka Peter Rusnák bude sláviť omšu pred festivalom angažovanosti