06. 05. 2024 11:22 | Spojila ich viera, ale aj túžba po vzájomnej podpore. Stretli sa pri modlitbe

03. 05. 2024 21:19 | Vo farnosti Miloslavov Alžbetin dvor pripravili akadémiu k bl. Carlovi

03. 05. 2024 18:15 | Mladí zažívajú šikanu a extrémizmus, herci pripravili predstavenie Spleť

02. 05. 2024 14:03 | V Mozambiku pomáhajú ľuďom s mobilnou klinikou, ktorú financujú Slováci

01. 05. 2024 10:11 | Vyšiel prehľad najnovších čísel katolíckych periodík na Slovensku (18)

29. 04. 2024 17:10 | V USA bol pochod za prelomenie mlčania o náboženskom prenasledovaní