19. 01. 2021 13:11 | Nový biskup diecézy Greensburg v štáte Pensylvánia má slovenský pôvod

19. 01. 2021 12:06 | Rovní vo svojej inakosti, hovorí Keith Newton k 10. výročiu ordinariátu

19. 01. 2021 11:31 | Cirkev v Rakúsku zverejnila štatistiky

19. 01. 2021 08:25 | Lekára Neuwirtha pripomenú na slávnosti s kardinálom Tomkom v Ríme

19. 01. 2021 07:45 | Slovenskí saleziáni dostali medailu od moskovského patriarchu Kirilla I.