14. 08. 2019 08:00 | Projekt Adorácia rodín za rodiny je v polovici, zapojili sa tisícky ľudí 

14. 08. 2019 07:34 | U minoritov v Bratislave sá dajú uctiť relikvie sv. Maximiliána M. Kolbeho

14. 08. 2019 07:00 | Nové Katolícke noviny upozorňujú na alarmujúcu situáciu v Senegale

13. 08. 2019 12:10 | Biskup Galis požehná obnovenú kaplnku sv. Heleny v Považskej Bystrici

13. 08. 2019 11:15 | Na púti k Matke Božej v Nitre bude aj misijný kríž s relikviami svätcov