18. 01. 2021 12:48 | TV Lux uvedie film o Matke R. Vůjtěchovej, zakladateľke sestier tešiteliek

18. 01. 2021 12:44 | V gréckokatolíckej cirkvi sa začalo predpôstne obdobie

18. 01. 2021 12:25 | GPS tím pozýva na ďalší kurz o rozlišovaní a prehĺbení cesty povolania

18. 01. 2021 12:10 | Pápežské misijné diela už ponúkajú domácu pobožnosť na pôstny čas

18. 01. 2021 11:05 | Spoločnosť Božieho Slova si pripomína biskupa Mons. Jána Bukovského