28. 05. 2020 09:30 | Slávnosť Zoslania Ducha Svätého oslávia aj biskupi a viaceré farnosti

27. 05. 2020 20:35 | Slávnosť chrámového sviatku Nanebovstúpenia Pána vo Vojčiciach

27. 05. 2020 18:30 | Skalka nad Váhom privítala zasadnutie kňazov z univerzitnej pastorácie

27. 05. 2020 14:45 | Duch Svätý v nás aktivuje vieru a jej prežívanie, vraví Ondrej Chrvala 

27. 05. 2020 14:30 | Päťdesiat dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Zoslania Ducha Svätého