Slováci, Moravania a Česi v Nemecku oslávili sviatok svätých vierozvestov

TK KBS, ir, pz; kj | 08. 07. 2024 08:41Foto: archív Komunity Slovákov v Nemecku

Ellwangen-Jagst 8. júla (TK KBS) Významné miesto pre slovanské národy, Ellwangen-Jagst, kde bol koncom 9. storočia väznený svätý Metod, bolo v sobotu 6. júla 2024 cieľom pútnikov zo slovenských a českých katolíckych misií v Nemecku.Púte sa každoročne konajú už od roku 1971. Najmä v časoch komunistickej vlády na Slovensku, keď sa naši krajania nemohli vrátiť a navštíviť svoju domovinu, mali osobitne veľký význam pre súdržnosť a národné povedomie Slovákov v Nemecku.Ellwangen-JagstTohtoročnú púť viedol dp. Ivan Ružička, výkonný tajomník Konferencie biskupov Slovenska. V homílii pripomenul, že veľkosť a múdrosť slovanských apoštolov bola v tom, že vznešené božie pravdy urobili blízkymi, zrozumiteľnými, prijateľnými pre našich predkov.Ak sa chceme inému prihovoriť, dotknúť sa ho, aj my sme pozvaní počúvať a hľadať spôsob spoločného kráčania. V tomto duchu majú slovenské katolícke misie pre službu evanjeliu vo svete svoj osobitný význam.Komunity z Frankfurtu, Mníchova, Mannheimu, Stuttgartu a iných miest sprevádzali kňazi dp. Juraj Sabadoš, dp. Rudolf Maslák, dp. Peter Hudymač, dp. Bohuslav Švehla a dp. Miroslav Házy, správcovia slovenských katolíckych misií. Po svätej omši k úcte svätých Cyrila a Metoda sa pútnici v procesii presunuli k pamätnej tabuli, na miesto väznenia sv. Metoda, kde sa pomodlili litánie k svätým spolupatrónom Európy a zaspievali slovenské hymnické piesne.Zdroj: Ivan Ružička
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024