Levočská púť pod pečaťou modlitby, tolerancie a pokoja

TK KBS, jl, pz; kj | 07. 07. 2024 19:00Foto: Martin Magda

Levoča 7. júla (TK KBS) „Pane, nauč nás modliť sa!“ Duchovné motto i tematický rámec jednotlivých homílií sa bezo zvyšku potvrdil na tohtoročnej hlavnej levočskej púti v nedeľu 7. júla. V úvode pontifikálnej odpustovej svätej omše farár, dekan, rektor levočských bazilík Peter Majcher privítal hlavného celebranta, spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského, apoštolského nuncia na Slovensku arcibiskupa Mons. Nicolu Girasoliho, košického arcibiskupa, predsedu KBS Mons. Bernarda Bobera, vladyku Jonáša Maxima, arcibiskupa Prešovskej eparchie a metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sui iuris, rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika, pomocného biskupa Košickej arcidiecézy Mons. Mareka Forgáča, spišského pomocného biskupa Mons. Jána Kuboša, ordinára Ozbrojených síl a zborov SR Mons. Františka Rábeka, spišského emeritného biskupa Mons. Andreja Imricha, veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie Nigela Bakera, delegáciu rumunského parlamentu, predstaviteľov ordinariátov ozbrojených síl Poľska, Nemecka a Slovenska, predstaviteľov výkonu štátnej správy a samosprávy.Levoca Put 2024Mons. František Trstenský v úvodnom príhovore pripomenul tridsiate výročie povýšenia pútnického kostola na Mariánskej hore na Baziliku minor pápežom sv. Jánom Pavlom II.: „Z celosvetového hľadiska to bol možno zanedbateľný krok, ale pre Slovensko mal obrovský význam. Toto veľkorysé gesto vlialo kresťanom silu a odhodlanie putovať na toto milostiplné miesto. Púte tých čias boli volaním po slobode.“

V homílii sa kazateľ spišský diecézny biskup sústredil na štyri tematické okruhy: Aim Karin na levočskej Hore, manželov Zachariáša a Alžbetu, stretnutiu Márie s Alžbetou a zrod nadčasových modlitieb a napokon reflexiu dnešnej doby žiadajúcej odvahu vyznať svoje vierovyznanie.Levoca Put 2024Spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš v závere svätej omše prečítal posolstvo Svätému otcovi Františkovi: „Pozorne, s úctou a vďačnosťou počúvame vaše výzvy k jednote vo viere a kresťanskej láske. Vyprosujeme vám od levočskej Panny Márie ochranu, hojnosť Božích milostí, aby ste viedli Cirkev s múdrosťou a rozvahou, ktorú si váži, obdivuje a vysoko cení celý kresťanský svet. Posilňujeme sa vo viere, nádeji, že Panna Mária získa pre nás a pre civilizáciu našej planéty drahocenný dar pokoja, takého potrebného pre dnešný svet. A k tejto túžbe prosíme o vaše apoštolské požehnanie.“ Uvádza sa v závere pozdravného telegramu.Levoca Put 2024 Jan KubosObrovský aplauz zožal emotívny spontánny príhovor apoštolského nuncia Mons. Girasoliho zakončený trojnásobnou výzvou: „Sľúbme Panne Márii, že sa budeme usmievať!“Levoca Put 2024 Nicola GirasoliPútnický dom na Mariánskej hore prechádza prvou etapou rozsiahlej revitalizácie, z čoho museli vyplynúť nevyhnutné zmeny aj opatrenia. Usporiadatelia našli mimoriadne vzácne pochopenie u pútnikov chápajúcich určité limity aj priestorové obmedzenia. Splnili sa predpoklady organizátorov o silnom celom tohtoročnom pútnickom levočskom týždni od 30. júna do 7. júla. Počas siedmich dní prišlo k levočskej Božej Matke vyše 400 tisíc pútnikov. Medzi rekordné dni čo do počtu putujúcich sa zaradila sobota s vyše stotisíc putujúcimi a nedeľa dosahujúca takmer rovnaký počet.Levoca Put 2024Odpoveď na otázku, kedy sa v Levoči chystajú na prípravu budúcej hlavnej púte znie: Hneď po záverečnom požehnaní hlavného celebranta Mons. Františka Trstenského. Budúci rok bude ďalším jubilejným levočskej mariánskej svätyne. Uplynie tridsať rokov od apoštolskej návštevy sv. Jána Pavla II. Najvzácnejšieho pútnika v histórii tohto milostiplného miesta privítal vyše šesťsto tisícový zástup 3. júla 1995.K správe bolo vydané FOTO.TK KBS informoval Jozef Lapšanský     
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024