Rodina Nepoškvrnenej v svätyni Panny Márie Škapuliarskej v Gaboltove

TK KBS, mal, ml; pz | 11. 06. 2024 15:58Foto: Archív Rodiny Nepoškvrnenej

Gaboltov 11. júna (TK KBS) Členovia Rodiny Nepoškvrnenej sa každý rok stretávajú na niektorom z pútnických miest. Tohoročné stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 8. júna, v deň spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Členovia prvýkrát putovali na východ Slovenska, do svätyne Panny Márie Škapuliarskej v Gaboltove, ktoré spravujú otcovia redemptoristi.Stretnutie sa konalo pri príležitosti nedožitých 100. narodenín zakladateľky tejto dnes už veľkej duchovnej rodiny, sestry Bernadety Pánčiovej z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok.Stretnutie sa začalo prednáškou Ivana Moďorošiho a vyvrcholilo slávnostnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup. Spolu s ním koncelebrovali viacerí kňazi. Vo svojej homílii pripomenul bolesti i radosti Panny Márie, poukázal na spôsob, akým spolu so sv. Jozefom riešili krízové situácie.Ich konanie je vzorom aj pre dnešné rodiny a spoločenstvá. Povzbudením pre všetkých sú aj jeho slová: „V živote sa stretávame s utrpením, a tak málo sa staráme o to, ako dať utrpeniu zmysel a urobiť ho užitočným. Veriaci človek v spojení s Kristom to dokáže! Ak sa o to nesnažíme, často trpíme nezmyselne a zbytočne.“Po homílii prijal biskup piatich nových členov do Spoločenstva dobrovoľníkov Rodiny Nepoškvrnenej, ktorí sa po počiatočnej formácii a osvedčení v službe, pripojili k tým, ktorí sa stali dobrovoľníkmi už minulého roku. Spoločný program pokračoval po obedňajšej prestávke svedectvom kňaza Pavla Jurčagu a Petra Kajana, člena RN.Obaja mali možnosť osobne poznať sestričku Bernadetu, ktorá vo veľkej miere ovplyvnila ich životnú cestu. Nasledovala modlitba bolestného ruženca, ktorou nás sprevádzali myšlienky sestry Bernadety. Stretnutie sme ukončili eucharistickou adoráciou a požehnaním.Vďaka Rádiu LUMEN sa mohli k účastníkom stretnutia duchovne pripojiť aj tí, ktorým ich zdravotný stav alebo iné okolnosti nedovolili prísť do Gaboltova. Týmto stretnutím začala Rodina Nepoškvrnenej prípravu na 50. výročie svojho založenia, ktoré oslávi v roku 2025.TK KBS informovala sr. M. Alžbeta Lukasová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024