Fórum kresťanských inštitúcií navštívil riaditeľ nemeckej nadácie Renovabis

TK KBS, kh, fki, ml; pz | 11. 06. 2024 15:45Foto: Archív FKI

Bratislava 11. júna (TK KBS) Fórum kresťanských inštitúcií navštívil riaditeľ nemeckej nadácie Renovabis, profesor Thomas Schwartz. Na stretnutí sa zúčastnilo predsedníctvo FKI a predstavitelia členských organizácií. Program mal dve časti – workshop s členmi a diskusia s profesorom Schwartzom.Profesor Dr. Thomas Schwartz od októbra 2021 pôsobí ako riaditeľ nadácie Renovabis. Narodil sa v roku 1964 v Landstuhl/Falcku. Po štúdiu teológie v Augsburgu a Ríme bol v roku 1990 vysvätený za kňaza. Potom pôsobil ako kaplán, po doktoráte vo Freiburgu pôsobil v pastorácii študentov  v Augsburgu a neskôr ako farár v Meringu.V rokoch 2005 až 2014 bol tiež profesorom aplikovanej etiky a od roku 2014 je čestným profesorom podnikateľskej etiky na Univerzite v Augsburgu. Po celý čas sa venoval aj mnohým sociálnym projektom, aj medzinárodným a angažoval sa v pomoci a poradenstve, bol aktívny v médiách, vo verejnoprávnej televízii, písal knihy.K svojmu vymenovaniu za riaditeľa Renovabis povedal: „Renovabis znamená obnovu. Organizácia pomoci by mala prispieť k tomu, aby cirkvi a spoločnosti v partnerských krajinách mohli s dôverou a odvahou kráčať v ústrety dobrej budúcnosti. Chcem k tomu prispieť aj ja. Zo svojej práce farára a farského kaplána si do svojej novej oblasti zodpovednosti určite budem môcť odniesť dôležité skúsenosti.“V júli 2023 bol vymenovaný pápežom Františkom ako jeden z ôsmich takzvaných „Invitati speciali“ (na celom svete) za člena Svetovej synody Katolíckej cirkvi.Renovabis je nemecká inštitúcia zameraná na rozvoj solidarity nemeckých katolíkov s ľuďmi v strednej a východnej Európe. Toto dielo bolo založené v marci 1993 Nemeckou biskupskou konferenciou na návrh Centrálneho výboru nemeckých katolíkov.Je tak najmladšou zo 6 univerzálnych katolíckych diel pomoci v Nemecku: Misereor, Adveniat, Renovabis, Missio, Caritas International, Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. Názov pochádza zo Žalmu 104:30: „Vyšli svojho ducha a všetko bude pretvorené a obnovíš tvárnosť zeme.“ Emitte Spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terrae.Renovabis podporuje cirkevno-pastoračné projekty, sociálne, vzdelávacie a ďalšie v 29 krajinách. Vďaka Renovabis doteraz bolo realizovaných približne 26 450 projektov v celkovom objeme niečo vyše 877,3 milióna eur (apríl 2024)TK KBS informovala Katarína Hulmanová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024