Dobrovoľníci z 20 farských charít absolvovali obnovu Identita chariťáka

TK KBS, jv, ml; kj | 11. 06. 2024 10:10Foto: Archív Diecéznej charity Žiliny

Žilina 11. júna (TK KBS) Dobrovoľníci z 20 farských charít zo Žilinskej diecézy sa v sobotu 8. júna 2024 stretli na duchovnej obnove s témou Identita chariťáka, ktorú viedol Peter Holbička. „Zamýšľali sa nad otázkou, či naše konanie naozaj vzbudzuje u tých, ktorých stretávame, túžbu po Bohu a spoločne sme hľadali cesty, ako sa priblížiť k chudobnému. Na bohatom programe, ktorý tvorili prednášky, skupinová práca, chvály, svätá omša a adorácia sa zúčastnilo 85 účastníkov,“ informoval Juraj Vojtáš, vedúci Oddelenia PR, fundraisingu a projektového manažmentu Diecéznej charity Žilina.Diecézna charita Žilina je samostatnou právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou. Bola zriadená žilinským diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom 20. októbra 2008. Poskytuje starostlivosť ľuďom v núdzi, bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024