Pápež František navštívil Kapitol: Rím má jasné a trvalé univerzálne poslanie

TK KBS, VaticanNews, mj, ml; pz | 10. 06. 2024 12:35Foto: Vatican Media

Rím 10. júna (VaticanNews) Pápež František v pondelok 10. júna navštívil Kapitol, kde sa stretol s predstaviteľmi mesta Ríma. „Prichádzam, aby som sa stretol s vami a prostredníctvom vás s celým mestom, ktoré takmer od svojho zrodu, približne pred 2800 rokmi, má jasné a trvalé univerzálne povolanie,“ povedal Svätý Otec.

 

Zdroj: VaticanNewsV úvode svojho príhovoru zaspomínal Rímsky biskup na ,Staroveký Rím‘, ktorý bol „majákom, ku ktorému sa chceli obracať mnohé národy, aby sa tešili stabilite a bezpečnosti.“ Tak sa stal „vyžarujúcim centrom civilizácie.“ „Žiarivé svedectvo mučeníkov a dynamizmus lásky prvých komunít zachytilo potrebu počuť nové slová večného života,“ pokračoval pápež Františke, „Olymp už nestačil, bolo treba ísť na Golgotu a k prázdnemu hrobu Zmŕtvychvstalého, aby sa našli odpovede na túžbu po pravde, spravodlivosti a láske.“ V histórii „Rím cisárov vystriedal - takpovediac - Rím pápežov, nástupcov apoštola Petra,“ ktorí „v láske predsedali“ celej Cirkvi a ktorí v niektorých storočiach museli zohrávať aj úlohu „zástupcov občianskej moci v postupnom rozpade antického sveta.“ „Po zjednotení Talianska sa otvorila nová etapa, v ktorej sa po protikladoch a nedorozumeniach s novým štátom, v kontexte tzv. rímskej otázky, pred 95 rokmi dosiahlo zmierenie medzi civilnou mocou a Svätou stolicou.“Rim, František, KapitolOd pohľadu do histórie potom pápež upriamil pozornosť na blížiaci sa Jubilejný rok: „Táto udalosť má náboženský charakter, je to modlitebná a kajúca púť s cieľom získať od Božieho milosrdenstva úplnejšie zmierenie s Pánom. Nemôže však nezahŕňať aj mesto, pokiaľ ide o starostlivosť a práce potrebné na prijatie množstva pútnikov, ktorí ho navštívia, okrem turistov, ktorí prídu obdivovať jeho nesmierny poklad umeleckých diel a veľkolepé stopy minulých storočí. Rím je jedinečný. Práve preto môže mať nadchádzajúce jubileum pozitívny vplyv aj na samotnú tvár mesta, zlepšiť jeho dekoratívnosť a zefektívniť verejné služby nielen v centre, ale aj zblížiť centrum a predmestia.“

Rímsky biskup poďakoval za spoluprácu na prípravách k Jubilejnému roku: „V tejto súvislosti srdečne ďakujem Mestským úradom za ich angažovanosť pri príprave Ríma na prijatie pútnikov nadchádzajúceho jubilea a ďakujem talianskej vláde za jej plnú ochotu spolupracovať s cirkevnými úradmi v záujme úspešného priebehu jubilea, čím potvrdzujem túžbu po priateľskej spolupráci, ktorá charakterizuje vzájomné vzťahy medzi Talianskom a Svätou stolicou.“ „Mnohokrát nás malichernosť môže viesť k tomu, že si myslíme, že vzťahy sú o peniazoch: nie, to je druhoradé. Sú to ľudské vzťahy medzi autoritami,“ dodal Svätý Otec za čo zožal veľký potlesk. „Rím je mesto s univerzálnym duchom. Tento duch chce byť v službe lásky, v službe prijatia a pohostinnosti. Pútnici, turisti, migranti, ľudia v ťažkej situácii, najchudobnejší, osamelí, chorí, uväznení a vylúčení nech sú najvernejšími svedkami tohto ducha. A práve preto som sa rozhodol otvoriť Sväté dvere vo väzení. Oni môžu svedčiť o tom, že autorita je naplno autoritou, keď slúži všetkým, keď využíva svoju legitímnu moc na uspokojenie potrieb občanov, a najmä tých najslabších, posledných. A to neplatí len pre vás, politici, ale platí to aj pre kňazov a biskupov. Blízkosť Božiemu ľudu, aby sme mu slúžili, aby sme ho sprevádzali.“Rim, František, KapitolPetrov nástupca ocenil „nesmierny poklad kultúry a histórie, ktorý leží na kopcoch Ríma, je cťou a bremenom jeho občianstva a jeho vládcov,“ a zároveň pripomenul, „že pôvod Ríma je renesanciou v troskách Tróje.“ V závere svojho príhovoru pápež vyjadril svoj osobný vzťah k Panne Márii záchrane Rímskeho ľudu, keď povedal: „Celé desaťročia, keď som bol mladým kňazom, som bol vždy oddaný Salus Populi Romani a vždy, keď som išiel do Ríma, išiel som k nej. Prosím ju, Salus Populi Romani, aby bdela nad mestom a ľudom Ríma, aby vlievala nádej a vzbudzovala lásku, aby potvrdzujúc jeho najvznešenejšie tradície, zostal aj v našich časoch majákom civilizácie a šíriteľom mieru.“Martin Jarábek – VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024