Biskupi ukončili návštevu Ad limina omšou v Bazilike sv. Pavla za hradbami (+ FOTO, AUDIO)

TK KBS, ml; kj | 07. 06. 2024 18:50Foto: Peter Zimen

Rím 7. júna (TK KBS) Slovenskí biskupi dnes ukončili svoju návštevu Ad limina apostolorum v Ríme a vo Vatikáne.

Záverečný deň ich prijal pápež František. Po sérii návštev viacerých vatikánskych dikastérií a úradov a svätých omšiach so slovenskými pútnikmi v hlavných rímskych bazilikách ukončili návštevu molebenom k svätému Cyrilovi a Metodovi pri hrobe sv. Cyrila v Bazilike sv. Klementa a svätou omšou v Bazilike sv. Pavla za hradbami.Fotogaléria: Svätá omša v Bazilike sv. Pavla za hradbami

  Foto: Peter Zimen/Cyril Jančišin

Zdroj: Katolícke noviny

Zdroj: Slovo+Posledným bodom programu biskupov počas návštevy Ad limina bola svätá omša v Bazilike svätého Pavla za hradbami. Na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorú si dnes pripomíname v liturgickom kalendári, jej nad hrobom apoštola Pavla predsedal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.Koncelebrovali pomocný biskup Bratislavskej eparchie Mons. Milan Lach SJ a ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek. Svätú omšu slávili biskupi s úmyslom za „každého z nás, aby sme boli naplnení milosrdenstvom, ktorého stálym prameňom je Ježišovo Srdce“.V závere zaznela pred vystavenou Oltárnou sviatosťou odprosujúca modlitba na sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Biskupi ukončili svätú omšu procesiou k hrobu sv. apoštola Pavla, kde zotrvali v krátkej modlitbe. 

Zdroj: TK KBS Biskup Rábek: Kresťanská láska je láska Kristovho srdcaV homílii sa prítomným prihovoril biskup Rábek. V súvislosti s dnešnou slávnosťou povedal, že Ježišovo srdce „naplnila na kríži obrovská láska k nám“. „Diagnózou Ježišovej smrti na kríži bola nepredstaviteľná láska. Túto lásku nám Boh ponúka a zahŕňa nás ňou. Môžeme ju prijímať a piť z nej,“ zdôraznil biskup Rábek. Prejavom lásky a viery bola podľa neho aj stretnutie svätého Pavla s Kristom. „Pavol bol zranený a fascinovaný láskou Boha a stal sa jej poslom,“ povedal biskup Rábek a pozval prítomných „na prechádzku výrokmi svätého Pavla, ktoré reflektujú Božiu lásku k človeku“. Kresťanská láska je podľa biskupa Rábeka „láska Kristovho srdca“. „Doma vládne veľa napätí, sporov i nenávisti. Ak sa nám po našom návrate domov nepodarí uskutočňovať lásku v reálnom živote, nemáme sa na čo tešiť. Prenášajme lásku apoštolov do našich spoločenstiev, rodín. Prosme Ducha Svätého, aby nám pomáhal šíriť vzájomnú lásku a bratstvo aj v našej vlasti,“ dodal biskup Rábek. PLNÉ ZNENIE homílie je TUHistória návštev Ad limina apostolorum Prvá návšteva slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme a vo Vatikáne sa uskutočnila po páde železnej opony v roku 1992. Boli na nej biskupi z celej vtedajšej ČSFR.Prvá samostatná slovenská návšteva biskupov bola v roku 1998 (7. – 12. septembra) a v roku 2007 (11. – 18. júna). Posledná takáto návšteva, ktorej náplňou je uctenie apoštolov sv. Petra a Pavla, stretnutie s pápežom a rokovania jednotlivých vatikánskych dikastérií, sa konala v roku 2015 (8. – 14. novembra).Bližšie informácie o Bazilike sv. Pavla za hradbamiNa ľavom brehu Tiberu, pri starej Via Ostiense, v blízkosti hradieb pôvodného Ríma, leží bazilika zasvätené svätému Pavlovi, apoštolovi národov. Je to chrám s bohatou históriou a ohromujúcou architektúrou. Jej počiatky siahajú do 4. storočia k rímskemu cisárovi Konštantínovi Veľkému. V priebehu stáročí prešla mnohými premenami. V 9. storočí bola rozšírená a dostala pdoobu, ktorú poznáme aj dnes. V 19. storočí ju zasiahol ničivý požiar, ale vďaka úsilu reštaurátorov nadobudla späť svoju krásu.Interiér bazilky je ohromujúci. Päť lodí oddelených stĺpmi a arkádami smeruje k apside, kde sa nachádza majestátna mozaika znázorňujúca v cenre Krista Pantokratora. Baziliku zdobia majestátne fresky a mozaiky, zvlášť vyhľadávané sú vyobrazenia všetkých pápežov. V krypte pod hlavným oltárom spočíva hrob svätého Pavla.Bazilika svätého Pavla za hradbami nie je len architektonickým skvostom, ale aj dôležitým pútnickým miestom. Je svedectvom viery, oddanosti a umeleckého majstrovstva. Je považovaný za symbol jednoty kresťanstva.Viac informácii o návšteve je možné nájsť v dossieri TK KBS.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024