Biskup Trstenský v Lateráne: Nedajme si vziať radosť z hlásania Kristovho evanjelia

TK KBS, ft, ml; kj | 06. 06. 2024 08:05Foto: Peter Zimen

Rím 6. júna (TK KBS) Prinášame plné znenie homílie spišského biskupa Mons. Františka Trstenského, ktorú predniesol počas svätej omše v Lateránskej bazilike, pri príležitosti návštevy slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme a vo Vatikáne. -Milí spolubratia arcibiskupi a biskupi, bratia kňazi, zasvätené osoby, bratia a sestry, a osobitne vy milí pútnici, ktorí ste tu dnešné ráno s nami a sme vám vďační za vašu prítomnosť, ktorá je vyjadrením lásky k nám biskupom, aj k celej Cirkvi na Slovensku. Osobitne sa teším aj prítomnosti predstavených, diakonov a bohoslovcov Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka zo Spišskej Kapituly. Vitajte. Nech aj toto slávenie, ako aj včerajšie stretnutie so Svätým Otcom je povzbudením pre vás na ceste nasledovania Krista. Slávime svätú omšu v Lateránskej bazilike, ktorá sa nazýva matkou a hlavou všetkých kostolov Ríma a celého sveta. Je totiž úradným sídlom pápeža. Posvätil ju pápež Silvester 9. novembra 324, to znamená pred 1700 rokmi. Táto bazilika bola svedkom piatich cirkevných koncilov. K pôvodnému zasväteniu Najsvätejšieho Spasiteľa pribudli v priebehu dejín ďalší dvaja patróni – svätý Ján Krstiteľ a svätý Ján Evanjelista. Chrám počas jeho histórie postihlo zemetrasenie a niekoľko požiarov až dostal terajšiu neskorobarokovú podobu.V čase, keď konáme Ad limina, chcem sa dotknúť vzoru práve týchto dvoch Jánov pre našu kňazskú a biskupskú službu. Ján Krstiteľ je prorockým hlasom. Ján účinkoval v Svätej zemi, ktorá bola v 1. storočí pod nadvládou Rímskej ríše s kultom cisára (osoba cisára požívala takmer božskú úctu). V tomto prostredí pripravoval ľud na príchod iného kráľovstva – kráľovstva Boha – a ponúkol iné videnie moci: založenú nie na nadvláde a vykorisťovaní, ale na odpustení a pokání ponúknutom všetkým, nie iba vyvoleným. Jánova osoba a jeho posolstvo boli také silné, že blízke i vzdialené obyvateľstvo zanechávalo svoje pohodlné príbytky a prichádzalo za ním na púšť.Tu vidíme, že nemôžeme čakať pasívni vnútri kostolov, nikdy nemôžeme upadnúť  do pastorácie udržiavania terajšieho stavu. V osobe Jána Krstiteľa vidíme poslanie každého biskupa - Boží muž s prorockým duchom. Ján Krstiteľ je muž, ktorý hovorí: „Hľa!“. „Toto je ten, o ktorom som hovoril... Hľa, Baránok Boží!“ Pápežský  kazateľ kardinál Raniero Cantalamessa hovorí: „Existuje Kristova veta, ktorá vždy znepokojovala veriacich: ,Nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?'“ (Lk18, 8) Pápežský kazateľ pokračuje: „Táto znepokojujúca Ježišova veta sa netýka tých, ktorí budú žiť v čase jeho posledného príchodu; týka sa našich súčasníkov, vrátane nás, týka sa nás, milí bratia sestry. Ján Krstiteľ je naším učiteľom predovšetkým v horlivosti. Naša služba nie je nová v obsahu. Ten zostáva rovnaký. Avšak môže a má byť novou službou v horlivosti a v spôsobe ohlasovania. Na tomto posvätnom mieste si vyprosujme túto horlivosť pre Pána.Apoštol a evanjelista Ján nám pripomína službu ohlasovania slova. Jeho evanjelium sa začína slovami: „Na počiatku bolo Slovo.”  Božie slovo má v sebe silu, ktorú nemá od nás. Má ju samo v sebe. Nie sme majiteľmi slova, ale jeho ohlasovateľmi. Vystihuje to podobenstvo o zasiatom zrne, ktoré po zasiatí rastie samo, aj keď hospodár spí. Buďme radostnými ohlasovateľmi Pánovho slova. Pritom pamätajme, že prináša úrodu nie podľa nášho určenia, ale Božieho. Neunavme sa ohlasovaním, ale prenechajme vzrast Bohu. V duchu slov dnes už svätého Jána Pavla II. hľadajme takú formu vykonávania našej služby, ktorá sa nezriekne podstaty nášho poslania, a predsa sa otvorí pre nové okolnosti. Ján sa nazýva milovaný učeník Pána. Je učeníkom, ktorý pod krížom prijal Ježišovu Matku a Ježišovho Ducha. Majme vždy túto túžbu – byť Ježišovým milovaným učeníkom.Svätí pokračujú aj z neba v tom poslaní, ktoré vykonávali počas svojho pozemského života. Ján Krstiteľ hovoril, že je hlasom, ktorý volá na púšti: „Pripravte cestu Pánovi!” Drahí bratia a sestry, prepožičajme mu svoj hlas.Terajší Svätý Otec František si veľmi želá Cirkev otvorených dverí. Pripomína, že to vôbec neznamená utekať bez zmyslu za týmto svetom. Práve v Jánovom evanjeliu zaznievajú Ježišove slová: „Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.“ Máme byť prorokmi, ale nie prorokmi neštastia a pesimizmu. Nedajme si vziať radosť z hlásania Kristovho evanjelia plný dôvery, lebo slovo, ktoré nám bolo zverené nie je ľudské, ale Božie. Od Jána Krstiteľa si prosme odvahu a horlivosť ponúknuť svoj hlas. Od Jána Evanjelistu si prosme, aby tento hlas zaznel Kristovým tónom. Amen.K homílii bolo vydané AUDIO

Zdroj: Rádio LUMEN Ľudovít Malík 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024