Svätý Otec dostane od biskupov čaje, Proglas, knihy, mapy, dres a evanjeliár

TK KBS, ml; kj | 06. 06. 2024 17:00Foto: Peter Zimen

Bratislava 6. júna (TK KBS) Slovenskí biskupi darujú Svätému Otcovi Františkovi pri osobnej audiencii počas návštevy Ad limina apostolorum v Ríme viaceré dary.Prvým symbolickým darom bude drevená kazeta s bylinným čajom. Pre Konferenciu biskupov Slovenska (KBS) ho pripravila spoločnosť AGROKARPATY, s.r.o Plavnica, ktorá je v súčasnosti najväčší pestovateľ liečivých bylín na Slovensku a jeden z najväčších pestovateľov liečivých bylín v Európe.„Je nam cťou, že môžeme Svätemu Otcovi darovať kúsok z našej krásnej slovenskej prírody v podobe liečivého čaju,“ uviedla konateľka AGROKARPATY, s.r.o Plavnica Helena Petrusová.Dar papez Frantisek AdliminaFoto: Peter Zimen„Je to symbol vône nášho domova, ktorý prinášame do Večného mesta. Za bylinkami, medzi ktorými dominuje materina dúška, stojí práca množstva ľudských obetavých rúk. Týmto darčekom túžime sprítomniť našu krajinu, ktorú pred časom Svätý Otec navštívil,“ vysvetlila hovorkyňa Konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.Čaj nesie názov Čaj nádeje. „Aj u nás chceme kráčať ako ,pútnici nádeje’ v duchu pápežovho pozvania k Jubilejnému roku 2025,“ zdôraznila. „Symbolickým prepojením tejto myšlienky je aj logo jubilea, ktoré je možné nájsť na kazete i každom vrecúšku čaju.“Séria ďalších čajov z Plavnice príde do Vatikánu v ďalších dňoch. Biskupi sa rozhodli darovať ich vatikánskemu Úradu pápežského almužníka, ktorý ich distribuuje ľuďom v núdzi a bez domova, o ktorých sa cez tento úrad Svätý Otec stará a vykonáva i svoju sociálnu službu a pomoc.Dar papez Frantisek AdliminaFoto: Peter ZimenĎalším darom biskupov pápežovi Františkovi je zväzok biblických kníh z vydavateľstva Postoj Media. Ide o projekt nového prekladu Biblie, ktorý nadväzuje na predchádzajúce preklady biblických textov do slovenčiny, počnúc prvým prekladom Kamaldulskej Biblie (z prvej polovice 18. storočia).Na tvorbe nového prekladu Lukášovho evanjelia (2021), Jánovho evanjelia (2022), Listu Rimanom (2023) sa od začiatku významne podieľalo Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach, ktoré koordinovalo aj prvé aktivity súvisiace s novým prekladom Svätého písma do slovenčiny. Vo finálnej príprave je ďalších 6 listov apoštola Pavla, ktoré vyjdú v roku 2025.Centrum tak reagovalo na výzvu KBS v roku 2013 pripraviť nový preklad Svätého písma. „Samotný preklad sa zrealizoval v rámci projektov v Slavistickom ústave Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. Snahou prekladateľov je, aby nový preklad mal nadkonfesionálny charakter a perspektívne liturgické využitie,“ hovorí editor vydania Robert Lapko. Ad limina, Proglas

Foto: Peter ZimenTretím darom je preklad najstaršej slovanskej básne Proglas do talianskeho jazyka, ktorý priniesli do Ríma počas návštevy Ad limina apostolorum zo Slovenska organizátori Národnej púte motorkárov. Biskupi ho od nich prevzali počas dnešnej svätej omše v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, v ktorej v deviatom storočí pápež Hadrián II. požehnal staroslovienske preklady liturgických kníh. Preklad Proglasu bude po symbolickom položení na oltár baziliky odovzdaný pápežovi Františkovi (v piatok 7. júna).Cieľom motorkárov, ktorých absolvovali približne 3 500 kilometrovú púť, je propagovať Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda. V rámci Roka kresťanskej kultúry, ktorý sa slávi na Slovensku, priniesli do Ríma dôkaz o starobylosti a živosti kresťanskej kultúry Slovákov. Zároveň doniesli aj dar Svätému Otcovi, ktorý v ich mene odovzdajú biskupi Slovenska.Biskupi Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pri príležitosti návštevy Ad limina apostolorum priniesli Svätému Otcovi Františkovi dar – nové mapy Gréckokatolíckej a Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku a hokejový dres HK Dukla Ingema Michalovce.Mapy sú mimoriadne tým, že reflektujú aktuálne rozdelenie slovenských diecéz a eparchií až na úroveň dekanátov a jednotlivých farností. Zároveň v tabuľkovej časti mapy prinášajú aj údaje o počtoch veriacich v jednotlivých cirkevných celkoch, ktoré vychádzajú z posledného sčítania obyvateľov v roku 2021.Ad limina, dary, mapyFoto: Martin MrázMapy zrealizovala košická firma Apex ako v poradí už tretiu mapu Katolíckej cirkvi na Slovensku. Skupina angažovaných laikov sa prvýkrát v roku 2000 rozhodla spracovať dáta zo sčítania obyvateľov a preniesť ich na mapu.Hokejový dres predstavuje odpoveď gréckokatolíckych kňazov na výzvu papeža Františka priniesť radostnú zvesť na existencionálne periférie. Už niekoľko rokov sa takto darí v športovom prostredí úspešne ohlasovať evanjelium a sviatostným spôsobom usporiadať medziľudské vzťahy.Ad limina, dar, dresFoto: Martin MrázBiskupi darovali pápežovi Františkovi aj kópiu nitrianskeho evanjeliára z druhej polovice 11. storočia v latinskom jazyku. Ide o najstaršiu liturgickú knihu na území Slovenska. Ad limina, evanjeliárFoto: Michal LipiakZ historických údajov vyplýva, že bola napísaná v Hronskom Beňadiku. Približne 50-stranová publikácia, ktorú vydalo vydavateľstvo Perfekt, predstavuje súbor evanjelií, ktoré sa čítali počas nedieľ a sviatkov. Začína sa nezvyčajne udalosťmi Veľkej noci a je zdobená začiatočnými písmenami. Nitrianskej kapitule ho v minulosti daroval biskup Juraj Slepčany Pohronec. Kópiu, ktorá sa bude nachádzať vo Vatikánskej knižnici, darovali biskupi kardinálovi Pietrovi Parolinovi počas prijatia na Štátnom sekretariáte, druhú venujú pápežovi Františkovi. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024