Biskupi navštívili počas Ad liminy Generálny sekretariát Synody biskupov

TK KBS, ml; kj | 05. 06. 2024 12:45Foto: Peter Zimen

Vatikán 5. júna (TK KBS) Biskupi Slovenska v rámci svojej návštevy Ad limina apostolorum navštívili Generálny sekretariát Synody biskupov.

Privítal ich generálny sekretár synody, kardinál Mario Grech, P. Giacomo Costa SJ, poradca Generálneho sekretariátu synody, Mons. Luis Marín de San Martín OSA, podsekretár Generálneho sekretariátu synody a sr. Nathalie Becquart XMCJ, podsekretárka Generálneho sekretariátu synody. Ad limina, synodaAd limina, synoda

Foto: Peter ZimenSynodu biskupov zriadil svätý Pavol VI. 15. septembra 1965 cez Mottu proprio Apostolica Sollicitudo. V priebehu rokov prešli synodálne normy postupným zdokonaľovaním. Pápež František apoštolskou konštitúciou Episcopalis communio (z 15. septembra 2018) obnovil synodu biskupov, pričom ju vložil do rámca synodality ako konštitutívneho rozmeru Cirkvi na všetkých úrovniach jej existencie. Synoda sa chápe najmä ako proces pozostávajúci z troch častí: prípravnej fázy, v ktorej prebiehajú konzultácie Božieho ľudu o témach určených rímskym pápežom; slávnostnej fázy, ktorú charakterizuje zasadanie zhromaždenia biskupov; a realizačnej fázy, v ktorej závery synody po schválení rímskym pápežom prijímajú miestne cirkvi.Synoda, ktorá využíva generálny sekretariát zložený z generálneho sekretára, podsekretára a niekoľkých rád biskupov, sa schádza na rôznych typoch zhromaždení: na riadnom generálnom zhromaždení pre záležitosti týkajúce sa dobra univerzálnej Cirkvi; na mimoriadnom generálnom zhromaždení pre záležitosti, ktoré je potrebné naliehavo zvážiť; na osobitnom zhromaždení pre záležitosti, ktoré sa väčšinou týkajú jedného alebo viacerých konkrétnych geografických regiónov. Okrem toho je v kompetencii rímskeho pápeža zvolať synodálne zhromaždenie aj v súlade s inými modalitami, ktoré ustanoví.Ad limina, synodaFoto: Peter ZimenV súčasnosti je generálnym sekretárom synody kardinál Mario Grech, emeritný biskup diecézy Gozo, ktorý pochádza z Malty. Menovanie zastával až do 2. októbra 2019, keď ho pápež František vymenoval za generálneho sekretára Biskupskej synody. Biskupskú vysviacku prijal 22. januára 2006. Dňa 15. septembra 2020 bol vymenovaný za generálneho sekretára Synody biskupov. Za kardinála ho kreoval pápež František. Je členom dikastérií pre biskupov, pre Boží kult a disciplínu sviatostí, pre podporu jednoty kresťanov a Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024