Spišská katolícka charita chce v Dolnom Smokovci vytvoriť respitné centrum

TK KBS, skch, ml; pz | 29. 05. 2024 09:25Foto: Archív Spišskej katolíckej charity

Dolný Smokovec 29. mája (TK KBS) Spišská katolícka charita chce v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách zriadiť Centrum respitnej starostlivosti s celoslovenskou pôsobnosťou. Vzniknúť má na mieste bývalej fary. Ide o unikátny projekt pomoci rodinám a deťom so život limitujúcou alebo život ohrozujúcou chorobou. Na Slovensku by išlo o prvé takéto zariadenie. Odhadom by malo poskytnúť možnosť ubytovania pre osem rodín. Predpokladané náklady na výstavbu sú však takmer 1,5 milióna eur. Charita chce peniaze na výstavbu vyzbierať prostredníctvom benefičných koncertov.Na Slovensku doposiaľ chýba špecializované centrum pre nevyliečiteľne choré deti, ktoré by ponúkalo čiastočný únik od kolotoča nemocníc či hospicov. Preto sa Spišská katolícka charita rozhodla vybudovať takéto centrum v priestoroch bývalej fary v Dolnom Smokovci. „Za vznikom centra stojí myšlienka urobiť niečo pre zdravotne znevýhodnených ľudí. Na Slovensku máme veľa domovov sociálnych služieb, špecializované zariadenia, denné stacionáre, ale chýba odľahčovacia (respitná) služba. V niektorých častiach Slovenska funguje takáto služba ambulantnou formou. Našou víziou je zriadiť centrum, kam by prišli celé rodiny na 1-2 týždne. My im pomôžeme so starostlivosťou o dieťa a rodina si za ten čas bude môcť oddýchnuť v lone tatranskej prírody a na plno sa venovať ostatným deťom, ktoré prichádzajú o pozornosť rodičom kvôli starostlivosti o zdravotne znevýhodneného súrodenca,“ uviedol riaditeľ Spišskej katolíckej charity Pavol Vilček.Podľa dostupných údajov a na základe prieskumu Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie medzi ambulantnými pediatrami sa predpokladá, že na Slovensku žije 8 700 až 14 000 detí so zdravotným znevýhodnením, alebo rizikovým vývinom vo veku do sedem rokov. K 30. júna 2018 počet poberateľov príspevku za opatrovanie bol 53 042, čo predstavuje takmer 1 % z celkového počtu obyvateľov na Slovensku. Z toho 26,8 % poberateľov príspevku na opatrovanie sú rodičia. Spoliehať sa iba na rodinnú solidaritu je riskantné. Rodinní opatrovatelia potrebujú adekvátnu pomoc, ktorej sa im momentálne na Slovensku nedostáva.Alica Paličková, zástupkyňa Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením dúfa, že sa túto myšlienku podarí uviesť do života: „Považujem túto službu za niečo veľmi dôležité pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Ide o tisíce rodín na Slovensku, ktoré sa nachádzajú na okraji spoločnosti a majú veľký problém zapadnúť do života.  Starostlivosť o zdravotne znevýhodnené dieťa predstavuje veľký nápor na rodinu a psychiku rodičov. Takmer 80% vzťahov tento nápor, žiaľ, nevydrží a potom sa jednorodičia ocitajú v ešte náročnejšom rozpoložení. Vyčerpanie rodičov je veľké. Táto myšlienka sa mi páči preto, že by si oddýchla celá rodina. Trávili by čas spolu a zároveň by počas dňa bolo postarané aj o rehabilitácie a terapie pre toto znevýhodnené dieťa.“Respitná starostlivosť (tzv. odľahčovacia služba) je ponúkaná osobám, ktoré opatrujú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, akési zastúpenie v starostlivosti, s cieľom umožniť ošetrovateľovi na určitý čas odpočinok. Mnohými štúdiami je dokázané, že využitie respitnej starostlivosti sa okrem iného pozitívne odzrkadlí na psychickom i fyzickom zdraví a na kvalite života opatrovateľa a celej jeho rodiny.  Na podporu Respitného centra pripravuje SpKCH v spolupráci s pop-operným zoskupením LaGIOIA, firmou APONI, ktorá zabezpečí projekciu novej generácie, a mnohými ďalšími partnermi sériu benefičných koncertov, ktorých výťažok využije na dofinancovanie realizácie projektu respitného centra.Harmonogram koncertov:Košice 1. júna, TUKE, Aula Maxima

Trstená 9. júna, Dom kultúry

Liptovský Mikuláš 16. júna, Synagóga

Kežmarok 26. júla, Artikulány kostol 

Spišská Nová Ves 13. decembra, DivadloZdroje: Spišská katolícka charita/Rádio LUMEN
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024