Pápež František píše vojakom v Lurdoch: Slúžte mieru v tejto temnej chvíli

TK KBS, VaticanNews, mj, ml; pz | 25. 05. 2024 17:10Foto: Vatican Media

Vatikán 25. mája (VaticanNews) Pápež František zaslal posolstvo putujúcim vojakom, ktoré bolo podpísané kardinálom Pietrom Parolinom pri príležitosti 64. medzinárodnej púte do francúzskej svätyne. Mons. Paul Gallagher, ktorý vedie púť vojakov im odovzdal pápežove slová: „Vydávajte svedectvo o evanjeliu medzi svojimi kolegami.“Už 64 rokov sa každoročne koná púť vojakov z rôznych krajín. Pred Massabiellskou jaskynkou možno tak vidieť tisíce vojakov oblečených do rôznych uniforiem, ktorí si prišli uctiť Pannu Máriu Lurdskú. Svätý Otec im odkazuje, je jasné vaše „vojenské povolanie“, „kamkoľvek ste poslaní“, vydávajte svedectvo o evanjeliu medzi svojimi kolegami.“Význam pútePanna Mária vyzvala Bernadetu, aby požiadala kňaza o postavenie kaplnky, kde by sa mohli ľudia modliť a konať procesie. Podobne pápež v posolstve vyzýva vojakov, aby sa „vydali na cestu“ aj duchovne, „predovšetkým smerom k Bohu, ale aj k bratom a sestrám, aby tak budovali jednotnejší a viac bratský svet“. Ako sa ďalej píše v posolstve, ich záväzok je o to väčší, pretože oni sú povolaní „zohrávať nezastupiteľnú úlohu pre spoločné dobro a službu mieru vo svete“.Byť nablízku chorým vojakomAj pre tých, ktorí nosia uniformu, konštatuje pápež František, je púť skúsenosťou viery, vďaka ktorej človek „objavuje krásu spoločného kráčania, vzájomnej podpory a vychádzania v ústrety druhým. Umožňuje byť blízko chorým a zraneným vojakom a starať sa o nich“ a zároveň „prinášať Božie milosrdenstvo do vojenského prostredia.“ „Svet vás potrebuje,“ uzatvára pápež František, „najmä v tejto temnej chvíli našich dejín. Potrebujeme mužov a ženy viery schopných budovať mier a bratstvo.“Martin Jarábek – VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024