List Svätého Otca Františka po stretnutí Farári pre synodu aj v slovenčine  

TK KBS, kbs, ml; kj | 20. 05. 2024 12:45Foto: Vatican Media

Bratislava 20. mája (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska prináša na stránke synoda.sk preklad listu Svätého Otca Františka správcom farností.Pápež František farárov povzbudzuje, aby prijali Pánovu výzvu a aby „ako farári boli budovateľmi synodálnej a misionárskej Cirkvi a s nadšením sa venovali dosiahnutiu tohto cieľa“. K tomu ponúka tri odporúčania, ktoré im môžu pomôcť inšpirovať váš životný štýl a aktivitu ako pastierov.V prvom ich žiada, aby žili „svoju špecifickú služobnú charizmu, stále viac slúžiac rôznym darom, ktoré Duch zasieva do Božieho ľudu“. Je naliehavé „so zmyslom pre vieru odkrývať mnohoraké – tak skromné, ako i významnejšie – charizmy laikov“, ktoré sú nevyhnutné na evanjelizáciu množstva rôznych ľudských situácií a kontextov.Navrhuje im tiež „naučiť sa praktizovať umenie spoločného rozlišovania, využívajúc na tento účel metódu „rozhovoru v Duchu“, ktorá sa tak osvedčila na synodálnej ceste a v postupoch samotného synodálneho zhromaždenia.“ „Napokon by som vás chcel vyzvať: nech je všetko, čo robíte, založené na duchu zdieľania a bratstva medzi vami a s vašimi biskupmi,“ píše v treťom bode pápež František. Farári sú podľa pápeža potrební nielen pre synodálnu a misionársku Cirkev, ale aj pre prebiehajúci proces synody 2021 – 2024 „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť, misia“, keďže sa blíži druhé zasadnutie XVI. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody. „Aby sme sa naňho pripravili, potrebujeme počuť váš hlas,“ dodal pápež František.List Svätého otca Františka správcom farností
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024