Regina Caeli: Sýtiť sa Slovom, ktoré je inšpirované Duchom Svätým

TK KBS, VaticanNews, mh, ak, mj, ml; kj | 20. 05. 2024 09:35Foto: Vatican Media

Vatikán 20. mája (VaticanNews) Pri modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovná v nedeľu 19. mája pápež František zdôraznil význam zoslania Ducha Svätého. Z Apoštolského okna pozval veriacich na Námestí sv. Petra, aby sa „stali ozvenou hlasu Tešiteľa“, preto „je dôležité, aby sme sa sýtili každý deň Božím slovom“.Videozáznam

Zdroj: VaticanNewsDrahí bratia a sestry, dobrý deň!Dnes, na slávnosť Turíc, oslavujeme zoslanie Ducha Svätého na Pannu Máriu a apoštolov. V evanjeliu dnešnej liturgie Ježiš hovorí o Duchu Svätom a hovorí, že nás naučí „všetko, čo počul“ (porov. Jn 16, 13). Čo však tento výraz znamená? Čo Duch Svätý počul? O čom nám hovorí?Hovorí nám slovami, ktoré vyjadrujú nádherné city, ako je láska, vďačnosť, dôvernosť, milosrdenstvo. Slová, ktoré nám dávajú poznať krásny, žiarivý, konkrétny a trvalý vzťah, akým je večná Božia láska: slová, kotré Otec a syn hovoria. Sú to práve premieňajúce slová lásky, ktoré v nás opakuje Duch Svätý a ktoré je dobré, aby sme počúvali, pretože tieto slová umožňujú, že aj v našich srdciach sa rodia a rastú rovnaké city a úmysly: sú to plodné slová.Preto je dôležité, aby sme sa sýtili každý deň Božím slovom, Ježišovými slovami, ktoré sú inšpirované Duchom Svätým. A veľa krát to hovorím: čítajte úryvky z evanjelia, noste pri sebe malé vreckové evanjelium, využívajte vhodné chvíle. Kňaz a básnik Klement Rebora, keď hovoril o svojom obrátení, si do svojho denníka zapísal: „Božie slovo umlčalo moje rozprávanie!” (Curriculum vitae). Božie slovo umlčuje naše prílišné klebetenie a dáva nám hovoriť vážne slová, krásne a radostné slová. „Božie slovo umlčalo moje rozprávanie!” Počúvanie Božieho slova umlčuje klebetenie. Hľa, ako dať priestor hlasu Ducha Svätého v nás. A potom v adorácii – nezabudnime na modlitbu v tichu, akou je adorácia. A tam, hovoriť v našom vnútri pekné slová, povedať ich v našich srdciach,  aby sme ich potom mohli povedať iným. A takto je viditeľné, že vychádzajú z hlasu Tešiteľa, z Ducha Svätého.Drahé sestry a bratia, čítať a rozjímať nad evanjeliom, modliť sa v tichosti, hovoriť pekné slová, to nie sú ťažké veci, nie. Všetci tak môžeme robiť. Pýtajme sa teda: aké miesto majú tieto slová v mojom živote? Ako ich môžem rozvíjať, aby som lepšie počúval Ducha Svätého a stal sa jeho ozvenou pre iných?Panna Mária, prítomná s apoštolmi v deň Turíc, pomôž nám byť vnímavými na hlas Ducha Svätého.Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Andrej Klapka, Martin Jarábek Pápež osobitne pozdravil väzňov vo VeronePo poludňajšej modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovná pápež František opäť poďakoval za prijatie vo Verone, ktorú navštívil v sobotu 18. mája. Osobitne pozdravil väzňov, ktorí mu vydali svedectvo o „živote za múrmi väznice.“ Pápež tiež pozval veriacich k modlitbe k Duchu Svätému, aby „otvoril dvere k mieru.“Najprv po mariánskej modlitbe Svätý Otec v súvislosti so slávnosťou Turíc zdôraznil, že Duch Svätý vytvára harmóniu vo svete, preto je dôlezité modliť sa, aby pôsobil v oblasti konfliktov k vytváraniu pokoja, jednoty:„Duch Svätý je ten, ktorý vytvára harmóniu, súlad! A vytvára ju z rôznych, niekedy dokonca protichodných skutočností. Dnes, na sviatok Turíc, prosme Ducha Svätého, Lásku Otca a Syna, aby vytváral harmóniu v srdciach, harmóniu v rodinách, harmóniu v spoločnosti, v celom svete; aby Duch Svätý spôsobil, že medzi kresťanmi rôznych konfesií bude rásť spoločenstvo a bratstvo; nech dá vládcom odvahu viesť dialóg, ktorý povedie k ukončeniu vojen. Je veľa vojen v súčasnosti: myslime na Ukrajinu - moje myšlienky smerujú najmä k mestu Charkov, ktoré pred dvoma dňami utrpelo útok -; myslime na Svätú zem, Palestínu, Izrael; myslime na mnoho miest, kde sa vedú vojny. Nech Duch Svätý vedie vodcov národov a nás všetkých, aby sme otvorili dvere mieru.“V pozdravoch veriacich sa pápež František vrátil i k svojej sobotňajšej pastoračnej návšteve vo Verone:„Vyjadrujem vďaku za včerajšie prijatie a náklonnosť veronského ľudu: boli skvelí, Verončania! Ďakujem, ďakujem. Osobitne myslím na väznicu vo Verone, myslím na väzenkyne a väzňov, ktorí mi opäť dosvedčili, že za múrmi väznice pulzuje život, ľudskosť a nádej. Všetkým zamestnancom väznice, a najmä riaditeľke Dr. Francesce Gioieniovej, patrí moje srdečné ďakujem.“Miroslava Holubíková – VaticanNewsAktualizované 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024