eRko pozýva stretká, rodiny a triedy pripraviť pre deti radostný MINIdigi týždeň

TK KBS, erko jk;kj | 17. 05. 2024 14:55Bratislava 17. mája (TK KBS) eRko pozýva detské stretká, rodiny a triedne kolektívy zapojiť sa do MINIdigi týždňa, ktorý sa uskutoční od 27. mája do 2. júna. Počas tohto týždňa pripravia animátori, dobrovoľníci a ďalší vychovávatelia pre deti tvorivý popoludňajší program ako alternatívu k nadbytočnému času s digitálnymi technológiami. Deti si v malých skupinách dajú spoločnú výzvu obmedziť online hry, sociálne siete a sledovanie videí, aby vďaka „digitálnej pauze“ zažili viac radosti s priateľmi. Účasť v kampani prisľúbilo zatiaľ viac ako 2 000 detí z 50 obcí. Témou tohto ročníka sú „Dobré hry“.Možnosť prihlásiť malú skupinu detí alebo aj celú školu majú záujemcovia cez internetovú stránku erko.sk/minidigi. Vedúci prihlásenej skupiny získa súbor tvorivých námetov pre aktivity s deťmi, návod pre organizátorov, ktorý budú viesť MINIdigi týždeň prvýkrát, ako aj motivačné náramky pre každé dieťa. Dobrovoľníci, ktorí zapoja svoju detskú skupinu, získajú aj podporu koordinátorky kampane Dominiky Bujdákovej.„V súčasnosti sa deti často cítia smutné a osamelé. Potvrdzuje sa nám skúsenosť, že viac pravej radosti môžu získať aj vďaka digitálnej miernosti. Online hry sú jednou z najčastejších aktivít detí na digitálnych zariadeniach a cez ne si deti vytvárajú obraz o hre ako takej. Preto sa tento rok zameriavame na tému Dobré hry a miernosť v hraní online hier. Spolu s deťmi sa budeme hrať dobré hry, pri ktorých sú všetci zapojení, nenudíme sa, nikomu nehrozí nebezpečenstvo, budujeme priateľstvo a učíme sa niečo nové,“ vysvetľuje Bujdáková.Dňa 15. mája uskutočnilo eRko odborný webinár na tému online hier s psychológom Michalom Božíkom. Zúčastnení animátori a rodičia si tak rozšírili obzor vedomostí o povahe digitálnych hier, o ich vplyve na deti a mali možnosť poradiť sa o výchovných situáciách, ktoré s deťmi prakticky riešia. Michal Božík pracoval v minulosti ako herný dizajnér, v súčasnosti pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave a je členom medzinárodnej výskumnej skupiny.Cieľom kampane MINIdigi je sprevádzať deti, aby ich digitálne technológie zbytočne neoberali o vzácny čas a trénovať s nimi digitálnu miernosť. Preto eRko poskytuje pri príležitosti MINIdigi týždňa každý rok odborné webináre, publikuje pre MINIdigi animátorov vzdelávacie články a v rámci systému vzdelávania dobrovoľníkov organizuje workshopy na túto tému. Vďaka skúsenostiam z minulých ročníkov vypracovalo eRko príručku s názvom Buďme spolu MINIdigi, ktorá je voľne k dispozícii na www.erko.sk/minidigi.Kampaň MINIdigi organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Kampaň je zameraná na výchovu detí k digitálnej miernosti. Vedieme ich, aby využívali digitálne  technológie s miernosťou, zmysluplne, zodpovedne a pre skutočnú radosť. Pripravujeme pre nich na konci mája týždenný program plný zážitkov v spoločenstve priateľov.Zdroj: eRko
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024