Katolícke noviny sa venujú Duchu Svätému, jeho darom i sviatosti birmovania

TK KBS, ms, ml; pz | 15. 05. 2024 07:05Bratislava 15. januára (TK KBS) Najnovšie Katolícke noviny (20) sa venujú úcte k Duchu Svätému, jeho darom i sviatosti birmovania. V téme kňaz Ondrej Chrvala vysvetľuje tri ciele darov Ducha Svätého i to, ako si máme nimi navzájom slúžiť.Rozprávajú sa s predsedom Konferencie vyšších rehoľných predstavených Jurajom Ďurnekom, ktorý vysvetľuje krst v Duchu Svätom, pôsobenie Ducha Svätého, ako by sa mali veriaci na Turíce pripraviť i to, ako môžeme stelesňovať útechu Ducha Svätého. „No, mojím a tvojím úsmevom,“ odpovedá.V reportáži Katolícke noviny zavítali do katolíckeho spoločenstva Marana Tha v Prešove na pravidelné stretnutie ich členov. V multifunkčnej hale sa stretlo vyše 400 ľudí, ktorí prišli osláviť Boha. „Boh používa aj naše emócie a nevidím na tom nič zlé, ale v kresťanskom živote nemožno ostať len pri nich,“ uvedomuje si líder spoločenstva Peter Štupák.Prinášajú svedectvá mladých tínedžerov birmovancov, ale i tých, ktorí prijali sviatosť birmovania v dospelom veku. Štyridsiatnik Michal Adamča, otec dvoch detí, bol pokrstený ako chlapec, ale do kostola nechodil. „Stratil som veľa rokov. Keby som vtedy vedel, aké krásne je žiť s Bohom, začal by som oveľa skôr,“ vyznáva. Ôsmak Tobias Minárik je zas príkladom pre rovesníkov – nielenže sa učí už štvrtý cudzí jazyk, ale i miništruje a je členom ružencového bratstva. Na birmovku si neprial nič materiálne, i keď by rád šiel na pútnický zájazd do Mexika po stopách svojho birmovného patróna.V rubrike Kultúra približujú cestu talianskeho kňaza, kapucína a pápežského kazateľa Raniera Cantalamessu k novému vyliatiu Ducha Svätého. „Pozor! Ježiš, ktorého si práve volíš za svojho Pána, nie je sladký Ježiš, ale Ukrižovaný! To mi veľmi pomohlo, lebo až do tej chvíle som sa nedokázal zbaviť pochybností, že to všetko je len niečo citové a povrchné. V tom okamihu som pochopil, že Duch Svätý nás vedie priamo do srdca evanjelia, ktorým je Kristov kríž,“ vyznáva v knihe.TK KBS informovala Monika Šimoničová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024