Pápež mníchom: Nech tí, ktorí k vám prichádzajú hľadať svetlo, nie sú sklamaní

TK KBS, VaticanNews, zk; pz | 14. 05. 2024 15:27Stretnutie s mníchmni z talianskeho Opátstva Montevergine, ktoré slávi 900. výročie založenia

Foto: Vatican Media

Vatikán 14. mája (VaticanNews) „Staňte sa darom pre Boha, aby ste boli Božím darom pre druhých“ – vyzval slovami sv. Augustína pápež František v pondelok 13. mája mníchov z Opátstva Montevergine v juhotalianskom regióne Kampánia, tzv. verginiánov. Opátstvo slávi osobitné jubileum pri príležitosti 900. výročia svojho založenia, ku ktorému došlo v roku 1124.V najbližšiu nedeľu 19. mája, ktorá je Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, sa v Opátstve Montevergine uskutoční uzavretie spomínaného jubilejného roka. Pápež pri tejto príležitosti zaslal list, ktorý prečíta jeho osobitný vyslanec na tamojších oslavách.„Urobiť zo seba „dar pre Boha“. To je zmysel mníšskeho povolania, ktoré kladie za základ každého konania (...) modlitbu“, pripomenul pápež vo svojom príhovore mníchom. Ako spomenul, mariánske pútnické miesto Montevergine, ktoré ročne navštívi približne milión a pol veriacich, je situované vysoko na vrchu vo výške 1270 metrov nad morom a je viditeľné z celého širokého okolia. Veriaci k nemu často putujú pešo, aby u Panny Márie našli útechu a nádej, aby načerpali nové sily. Perlou opátstva je obrovská ikona Panny Márie, vysvetľuje Svätý Otec:„Pútnikov víta krásna ikona Božej Matky s veľkými mandľovými očami, pripravenými zozbierať slzy a modlitby. Panna Mária všetkým ukazuje Dieťa Ježiša na svojich kolenách – Božieho Syna, ktorý sa stal človekom. Nuž, urobiť zo seba „dar pre Boha“ znamená modliť sa, aby ste aj vy mali tie veľké a dobré oči a aby ste každému, koho stretnete, ukázali, podobne ako Mária, Pána prítomného vo vašich srdciach.“Pápež tiež pripomenul, že počas Druhej svetovej vojny bolo do opátstva tajne prinesené Turínske plátno, aby sa tu uchovávalo a uctievalo v bezpečí pred rizikom bombardovania. Petrov nástupca v tejto súvislosti poznamenal:„Aj to je krásny obraz vášho hlavného povolania: uchovávať obraz Krista vo vás, aby ste ho mohli ukazovať svojim bratom a sestrám.“Svätý Otec mníchov vyzval neprispôsobovať sa mentalite a štýlu sveta a zároveň vysvetlil praktický význam spojenia „byť Božím darom“ pre druhých:„Znamená to veľkodušne sa darovať tým, ktorí prichádzajú do Mariánskej svätyne, aby pristupujúc k sviatosti Eucharistie a k sviatosti zmierenia cítili, že sú vďaka pozornosti a modlitbe prijatí a nesení pod plášť Božej Matky. Ste mníchmi – fyzicky vzdialení od sveta, ale duchovne blízki jeho problémom a úzkostiam, ste v tichu strážcami spoločenstva s Pánom a zároveň jeho veľkodušnými hosťami prijímajúcimi iných (porov. Pravidlo 53.1). To z vás môže urobiť živé znamenie a výrečný znak Božej prítomnosti pre tých, ktorí sa s vami stretnú.Preto vás, drahí bratia, vyzývam, aby ste nepodľahli pokušeniu prispôsobiť sa mentalite a štýlom sveta, ale aby ste sa nechali neustále premieňať Bohom, obnovovali vaše srdcia a rástli v ňom (porov. Rim 12, 2), aby tí, ktorí k vám prichádzajú hľadať svetlo, neboli sklamaní.“Zuzana Klimanová – Vatican News
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024