Predseda Konferencie biskupov Bieloruska žiada o modlitby za duchovných

TK KBS, ekai, ml; pz | 14. 05. 2024 08:45Foto: Wikipedia

Bielorusko 14. mája (E-kai) Arcibiskup Jozef Stanievski, predseda Konferencie katolíckych biskupov Bieloruska, vyzval veriacich, aby sa modlili za kňazov, rehoľníkov, seminaristov a tých, ktorí uvažujú o vstupe do seminára alebo do kláštora v tomto roku.Metropolita Minska-Mohileva poukázal na liturgickú spomienku Panny Márie Fatimskej a na mesiac máj, ako osobitne zasvätený Panne Márii. Pripomenul, že 13. mája 1917 vo Fatime Mária vyzvala veriacich k modlitbe a obráteniu a 13. mája 1981 na Svätopeterskom námestí v Ríme svojím plášťom materinskej ochrany ochránila pred smrťou svätého Jána Pavla II., ktorý bol jej veľkým ctiteľom a vyznačoval sa hlbokou mariánskou úctou. „Dnes si pripomíname tieto udalosti, v ktorých sa tak živo prejavil zásah Panny Márie, opakujúc: ,Mária, nikdy nebolo počuť, že by si opustila toho, kto sa k tebe utieka‘.  Preto vás, drahí moji, povzbudzujem k modlitbe za kňazov, rehoľníkov, seminaristov a tých, ktorí uvažujú o vstupe do seminára alebo o prekročení prahu kláštora v tomto roku,“ vyzval arcibiskup Staniewski.Predseda Konferencie katolíckych biskupov Bieloruska pripomína, že dialóg povolaných s Pánom Ježišom prebieha aj dnes a že cesta nasledovania Kristovho hlasu je niekedy poznačená krížom, hoci v skutočnosti vedie k autentickému šťastiu. „Prosím vás, aby ste sa modlili za našich synov a dcéry, ktorí nasledovali Ježiša a ktorí dnes vstupujú do dialógu s ním a uvažujú o svojom evanjeliovom povolaní... Prosím vás, aby ste sa modlili za tých, ktorí porovnávajú svoje rany a bolesti s Ježišovými alebo, nachádzajúc sa za mrežami, mlčky opakujú: ,Buď vôľa tvoja‘.Drahí, spomeňme si aj na tých, ktorí už odišli z tohto sveta, modlitbou a ozdobením hrobu májovými kvetmi vďaky. Zvlášť vzývajme tých, ktorí nás, podobne ako svätý Ján Pavol II. žehnajú ,z okna Otcovho domu‘ – tak nech nás žehná náš patrón. Od 13. mája do októbra budeme prosiť Máriu, našu Matku, o pomoc v našich povolaniach a o vytrvalosť v povolaní, aby sme všetci boli jedno,“ apeloval metropolita minsko-mohyljanský.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024