Odpustovú slávnosť vo Vojčiciach spojili s posvätením ikonostasu a oltára

TK KBS, ts ke, ks, ds, ml; pz | 14. 05. 2024 07:20Foto: TS KE

Košice 14. mája (TK KBS/TS KE) V nedeľu otcov prvého nicejského snemu sa vo farnosti Vojčice konala odpustová slávnosť na chrámový sviatok Nanebovstúpenia Pána, spojená s posviackou obnoveného ikonostasu a nového bočného oltára Matky ustavičnej pomoci. Pozvanie na túto slávnosť prijal arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, ako hlavný celebrant, ale i duchovní otcovia, ktorí vo farnosti pôsobia alebo v minulosti pôsobili.Odpustová slávnosť sa začala posvätením obnoveného ikonostasu a nového oltára Matky ustavičnej pomoci s korunkou, ktorej požehnanie dovolil dokumentom z dňa 28. augusta 1943 pápež Pius XII. Po posvätení nasledovala archijerejská svätá božská liturgia, pri ktorej sa vladyka Cyril v homílii prihovoril veriacim. Upriamil pozornosť na to, že je jedno, či upierame zrak na ikony alebo obrazy, ktoré zobrazujú svätých alebo udalosti z ich života. Podstatný je úmysel, s ktorým na tieto vyobrazenia pozeráme alebo k nim prichádzame.Na záver liturgie vladyka Cyril ocenil piatich členov farského spoločenstva, cerkovníčku a štyroch kurátorov, za ich prínos a prácu pre farnosť a v konečnom dôsledku aj pre celú Košickú eparchiu. Správca farnosti Róbert Demko poďakoval vladykovi za jeho prítomnosť a otcovské slová, všetkým hosťom oboch obradov, ale i darcom a dobrodincom, že v tak krátkom čase sa podarila zrealizovať obnova ikonostasu, ako aj oltára, informovali Kamil Ščerba a David Serbinčík.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024