Apoštolská penitenciária vydala normy pre udeľovanie odpustkov počas Jubilea

TK KBS, VaticanNews, mj, ml; pz | 13. 05. 2024 13:25Foto: Vatican Media

Vatikán 13. mája (VaticanNews) Pápež František vyhlásil riadny jubilejný rok 2025, ktorý bude prebiehať od 24. decembra 2024 do 6. januára 2026. Počas Jubilea budú veriaci môcť získať odpustky za splnenia určitých podmienok. Apoštolská penitenciária v pondelok 13. mája zverejnila normy pre udeľovanie odpustkov.Odpustky môže získať každý skutočne kajúci veriaci, ktorý sa vyhýba akejkoľvek náklonnosti k hriechu a ktorý sa počas Jubilejného roku zúčastní na predpísaných aktivitách.Aké aktivity sú predpísané?Veriaci môžu získať odpustky rôznymi spôsobmi, ako sú:Púť na posvätné jubilejné miesto, ako napríklad Bazilika svätého Petra vo Vatikáne alebo Bazilika Božieho hrobu v Jeruzaleme.Zbožná návšteva svätého miesta, ako napríklad katedrála alebo mariánska svätyňa.Účasť na ľudových misiách, duchovných cvičeniach alebo formačných stretnutiach.Konanie skutkov milosrdenstva, ako napríklad pomoc chudobným alebo chorým.Zdržiavanie sa márneho rozptýlenia a zbytočnej spotreby.Venovanie času dobrovoľníctvu alebo iným formám osobnej angažovanosti.Koľko odpustkov možno získať?Veriaci môžu získať za deň jeden úplný odpustok. V deň, keď sa zúčastnia na eucharistickej adorácii a prijmú sviatosť zmierenia a Eucharistiu, môžu získať dva úplné odpustky, pričom jeden z nich je určený pre duše v očistci.Ako možno získať odpustky pre duše v očistci?Odpustky pre duše v očistci možno získať modlitbou za zosnulých, almužnou alebo vykonaním iných skutkov milosrdenstva.Aká je úloha spovedníka?Spovedník má poučiť veriacich o závažnosti hriechov a určiť vhodné sviatostné pokánie.Aká je úloha biskupov?Biskupi majú dbať na jasné vysvetlenie ustanovení a zásad týkajúcich sa odpustkov a majú ponúknuť katechézu prispôsobenú sociálno-kultúrnym charakteristikám každého národa.Martin Jarábek – VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024