Na rusínske osobnosti si spomínali v Čertižnom aj s vladykom Maximom

TK KBS, dch, ml; pz | 13. 05. 2024 10:10Foto: Peter Tričák ml.

Čertižné 13. mája (TK KBS) Za účasti vladyku Jonáša Maxima, prešovského arcibiskupa metropolitu slávili v nedeľu 12. mája 2024 v Čertižnom svätú liturgiu pri príležitosti chrámového sviatku Nanebovstúpenia Pána.Vladyka v homílií povedal, že v nebi nie sú mátohy – duchovia, ktorých sa človek má báť. V nebi je miesto pre ľudí, ktorí tam budú prebývať v oslávenom tele. Ľudská duša tam vstupuje s celou svojou históriou, i ranami – prijatými a oslávenými. Počas svojho život má však človek stiahnuť na dobrú cestu so sebou aj ostatných, lebo Boh sa každého môže opýtať aj otázku: „Kde sú tvoje deti, tvoja suseda, ten, kto sa na teba hnevá...?“Po svätej liturgii bola otvorená zrevitalizovaná časť cintorína. Svoj odpočinok tu našli významné rusínske osobnosti ako Adolf Dobriansky, Michal Beskid, Július Stavrovský-Popradov, Irenej Chanát a ďalší. Počas príhovorov na cintoríne správca farnosti Dušan Chapčák spomenul ich výročia. Milan Jasík vykreslil osobu A. I. Dobrianského a väzby, ktorými spája svojich súčasníkov, ako aj Rusínov dnešnej doby. Nasledovalo odhalenie orientačnej tabule. Slávnosť sa ukončila modlitbou panychídy, ktorú viedol vladyka Jonáš.„Poďakovanie patrí Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Petrovi Tričákovi, starostovi obce Čertižné, Vladimírovi Protivňákovi, predsedovi ROS i všetkým zúčastneným,“ napísal Dušan Chapčák.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024