V Prešove si pripomenuli 120. výročie narodenia bl. biskupa Vasiľa Hopka

TK KBS, mp, ml; pz | 13. 05. 2024 09:59Foto: Slavomír Gereg ml

Prešov 13. mája (TK KBS) V sobotu 11. mája si v prešovskej katedrále Gréckokatolícka cirkev uctila pamiatku blahoslaveného biskupa mučeníka Vasiľa Hopka. Slávnosť sa uskutočnila pri príležitosti 120. výročia narodenia tohto bývalého pomocného biskupa Prešovskej eparchie. Archijerejskú svätú liturgiu slávil a homíliu ohlásil vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita.V homílii vladyka pripomenul evanjeliovú pasáž o pripravenosti Božieho služobníka, kedy Kristus hovorí: „Bedrá majte opásané a lampy zažaté.“ Byť prepásaný zásterou znamená, že človek ráta aj s tým, že sa zašpiní. Ale práve to, že si berie na seba zásteru, mu pomôže nezašpiniť si oblečenie. Vladyka ďalej spomenul situácie, kedy sa človek stretá s rôznymi prekážkami a zareaguje tak, ako má naplnené svoje vnútro. Ak je plný pokoja, tak ho žiadna prekážka len tak ľahko nerozhádže. No ak je človek netrpezlivý a plný rôznych myšlienok a nechá sa nimi zviesť, tak vtedy každú prekážku zdoláva s hundraním, nadávaním, alebo dokonca ani ju nie je schopný prekonať a vzdáva sa pred ňou. Vladyka poukázal na život biskupa Hopka, ktorý počas mnohých rokov prešiel rôznymi útrapami a aj po prepustení z väzenia, je akokeby odsunutý kdesi nabok. Ale všetko toto zvláda, pretože je opásaný trpezlivosťou a pokorou a nič zlé nedokáže pošpiniť jeho vnútro. Aj tieto charakterové vlastnosti blahoslaveného Vasiľa Hopka svedčia o jeho svätom spôsobe života. Preto je dôležité obracať sa na neho a zvlášť v čase útrap a prekážok vyprosovať si aj cez jeho príhovor u Boha čnosti trpezlivosti a pokory.Na konci svätej liturgie pokračovala slávnosť modlitbou molebenu nad ostatkami blahoslaveného Vasiľa v bočnej kaplnke katedrály.Blahoslavený Vasiľ Hopko sa narodil 21. apríla 1904 v Hrabskom a bol blahorečený pápežom Jánom Pavlom II. 14. septembra 2003 v Bratislave. Pri beatifikácii bol deň oslavy a úcty k blahoslavenému Vasiľovi Hopkovi určený na 11. máj z dôvodu, že práve v tento deň v roku 1947 prijal blahoslavený Vasiľ biskupskú vysviacku v prešovskej katedrále z rúk biskupa Pavla Petra Gojdiča.TK KBS informoval Michal Pavlišinovič
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024