Tisícky detí dostali cez víkend pápežovu výzvu snívať o lepšej spoločnosti

TK KBS, jkr, ml; pz | 13. 05. 2024 09:40Foto: Adrián Koníček

Bratislava 13. mája (TK KBS) Tisícky deti z viac ako 150 farností Slovenska prišli v sobotu 11. mája do Rajeckej Lesnej, Levoče a Obišoviec na svoju už tradičnú púť detí. Na pútnických miestach sa spolu zišlo viac ako 3 500 detí, animátorov, katechétov, kňazov a rodičov. Tento rok sa v programe prvý raz pripojili k myšlienke Svetových dní detí. Každý účastník dostal na púti list, v ktorom pápež František vyzýva deti snívať o novom ľudstve a budovať bratskejšiu spoločnosť.Témou tohtoročných pútí bolo sedem radostí Panny Márie. Počas pútnych zastavení, ktoré si pre deti pripravili animátori a kňazi objavovali pramene pravej radosti cez život Panny Márie. Účastníci púte však mysleli aj na radosť ľudí v núdzi. Priniesli so sebou trvanlivé potraviny alebo hygienické potreby, ktoré prostredníctvom charitatívnych organizácii darovali tým, čo to potrebujú viac ako oni.Účastníci sa na podujatiach symbolicky pipojili k prvým Svetovým dňom detí, ktoré nedávno vyhlásil pápež František, aby vyzdvihol úlohu detí v Cirkvi a upozornil na to, aký svet chceme zanechať dnešným deťom v čase vojen a rozdelenia. 25. a 26. mája sa zídu v Ríme deti z Talianska a iných častí sveta. Pápež napísal deťom list so želaním, aby ho osobne dostalo veľa detí. Sám píše: „Posielam ho (list) predovšetkým každému z vás osobne – tebe, drahé dieťa, pretože „si vzácne“ v Božích očiach.“ Organizátori púti preto rozdávali posolstvo pápeža každému účastníkovi pri príchode na podujatie. V posolstve ich osobitne pozýva k modlitbe za pokoj a povzbudzuje ich slovami: „Ježiš nám hovorí: „Hľa, všetko robím nové.“ (Zjv 21,5) (…) S Ježišom môžeme snívať o novom ľudstve a zapojiť sa do budovania spoločnosti, ktorá bude bratskejšia a pozornejšia k nášmu spoločnému domovu.“ Toto posolstvo šíria medzi deťmi na Slovensku aj Pápežské misijné diela.Púte detí organizuje eRko v spolupráci s diecézami, na ktorých území sa podujatia konajú. V sobotu 18. mája sa uskutoční posledná zo štyroch slovenských púti detí, a to arcidiecézna púť detí v Marianke. Slovenskí biskupi budú pápeža informovať o púťach detí nasvojej  návšteve Ad limina v júni vo Vatikáne, kde mu darujú aj pamätnú fotoknihu z týchto podujatí.Rajecká LesnáProgram v Rajeckej Lesnej začal radostným spevom. O 10.30 sa začala svätá omša, ktorú celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. V homílii pripomenul deťom aktuálny rok modlitby a povzbudil ich k modlitbe za pokoj. Poobede sa deti presunuli na katechézy o radostiach v živote Panny Márie do baziliky a ku kaplnke Lurdskej Panny Márie. Katechézy viedli prítomní kňazi. Následne sa deti mohli spolu zabaviť spoločným tancom eRko-tancov alebo putovať v malých skupinách kaplnku svätej Anny či navštíviť Slovenský drevený Betlehem. Na záver programu sa všetky deti spojili v modlitbe spievaného ruženca. Deti priniesli na púť ako obetný dar konzervy s jedlom, ktoré organizátori po skončení podujatia odovzdali Žilinskej diecéznej charity. Do Rajeckej Lesnej prišlo 1 300 účastníkov z 66 farností.LevočaPut Dieta Levoca

Foto: Nikola KonkoľováTisícdvesto deti spoločne s animátormi, rodičmi a kňazmi putovali do Levoče z 50 farností Spišskej diecézy ako aj susediacich diecéz. Pešiu púť začali pri zimnom štadióne, kde si prevzali balíčky pútnika s listom od pápeža. Počas putovania na Mariánsku horu absolvovali sedem zastavení. Počas každého z nich mohli tvorivým spôsobom spoznať jednu zo siedmich radostí zo života Panny Márie. Všetky deti privítali na hore moderátori a vyzvali ich k radostnému spevu. Následne mohli deti využiť možnosť svätej spovede, návštevu baziliky či pripravené aktivity v pútnickom areály. Napoludnie sa všetci spojili v modlitbe ruženca, po ktorom následovalo slávenie svätej omše s biskupom Spišskej diecézy Františkom Trstenským. V kázni cez otázku deťom rozprával o príbehu zasvätenia Mariánskej hory v Levoči. Príbeh navštívenia Alžbety priblížil ako stretnutie dvoch mám a dvoch synov, ktoré bolo plné radosti. Preto dal deťom dve úlohy – poďakovať svojej mame za dar života a byť poslom radosti akým bola Mária. Deti v Levoči nazbierali spolu 19 krabíc hygienických potrieb, ktoré organizátori odovzdali Spišskej diecéznej charite.ObišovcePut Dieta Obisovce

Foto: Adam BožekNa detskú púť východného Slovenska zavítalo 850 účastníkov z viac ako 40 farností. Dopravili sa do Ličartoviec, odkiaľ pokračovali pešou púťou do pútnického areálu v Obišovciach. Po ceste absolvovali sedem zastavení o radostiach v živote Panny Márie. Po príchode do Obišoviec mohli využiť možnosť svätej spovede alebo sa zúčastniť hravých a zábavných aktivít. Mnohí z pútnikov sú aj koledníkmi Dobrej noviny. Pre nich a ďalšie deti si pripravil africký program kňaz košickej arcidiecézy Marián Kašaj, ktorý je rok a pol na misii v Keni. Priblížil deťom život ľudí v oblasti Samburu v severnej Keni. Povzbudil ich, aby nezabúdali v modlitbe aj na deti z iných krajín, ktoré sú tiež našimi bratmi a sestrami. Poobede sa deti zišli na svätú omšu, ktorú slávil pomocný biskup košickej arcidiecézy Marek Forgáč. V kázni vyzdvihol príklad matiek Starého i Nového zákona a povzbudil deti k všímavosti a úcte k našim mamám. Deti v Obišovciach zbierali trvanlivé potraviny a hygienické prostriedky, ktoré organizátori odovzdali gréckokatolíckej charite v Prešove._

Kontakt pre médiá: Juraj Králik, 0907 690 577, juraj.kralik@erko.sk
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024