Raduj sa, nebies Kráľovná: Ježiš nám krok za krokom ukazuje cestu do neba

TK KBS, VaticanNews, ak, mj, ml; pz | 13. 05. 2024 09:00Foto: Vatican Media

Vatikán 13. mája (VaticanNews) Ježiš nám svojím slovom a milosťou sviatostí ukazuje krásu vlasti, ku ktorej smerujeme. Svätý Otec to povedal vo svojom zamyslení pred nedeľnou mariánskou modlitbou Regina Caeli, pričom poukázal na sviatok Nanebovstúpenia Pána, ktorý v mnohých krajinách pripadá na dnešný deň. Pápež zdôraznil, že my, Cirkev, sme tým telom, ktoré Ježiš po vystúpení na nebesia ťahá so sebou podobne ako „skupinu horolezcov“.Videozáznam

Zdroj: VaticanNewsDrahí bratia a sestry, peknú nedeľu! A teraz chcem zaželať peknú nedeľu deťom z Janova! Dnes sa v Taliansku a v ďalších krajinách slávi Nanebovstúpenie Pána. V evanjeliu svätej omše sa uvádza, že Ježiš po tom, čo zveril apoštolom úlohu pokračovať v jeho diele, „vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha“ (Mk 16, 19). Takto hovorí evanjelium: „Bol vyzdvihnutý do neba a posadil sa po Božej pravici“.Ježišov návrat k Otcovi sa nám javí nie ako odlúčenie od nás, ale skôr ako to, že nás predišiel k cieľu, ktorým je nebo. Ako keď človek v horách stúpa k nejakému vrcholu: kráča s ťažkosťami, a napokon sa mu v zákrute cesty otvorí horizont a uvidí panorámu. Vtedy celé telo nájde silu zvládnuť záverečný výstup. Celé telo – ruky, nohy a každý sval – sa napne a sústredí, aby dosiahlo vrchol.A my, Cirkev, sme práve tým telom, ktoré Ježiš po vystúpení do neba ťahá so sebou akoby „po lane“. Je to On, kto nám svojím slovom a milosťou sviatostí odhaľuje a sprostredkúva krásu vlasti, ku ktorej smerujeme. Takto aj my, jeho časti tela, – sme časťami Ježišovho tela – radostne vystupujeme spolu s ním, našou hlavou, s vedomím, že krok jedného je krokom pre všetkých a že nikto by nemal zablúdiť alebo zaostávať, pretože sme jedno telo (porov. Kol 1, 18; 1 Kor 12, 12 – 27).Dobre počúvajme: Krok za krokom, stupienok za stupienkom nám Ježiš ukazuje cestu. Aké sú to kroky, ktoré treba robiť? Dnešné evanjelium hovorí: „Hlásať evanjelium, krstiť, vyháňať zlých duchov, čeliť hadom, uzdravovať chorých“ (porov. Mk 16, 16 – 18); skrátka, konať skutky lásky: dávať život, prinášať nádej, strániť sa všetkej zloby a úbohosti, na zlo odpovedať dobrom, byť nablízku tým, čo trpia. Toto je „kráčanie krok za krokom“. A čím viac to robíme, čím viac sa nechávame premieňať Duchom Svätým, čím viac nasledujeme jeho príklad a čím viac, ako v horách, cítime, že vzduch okolo nás sa stáva ľahkým a čistým, obzor širokým a cieľ blízkym, tým viac sa slová a gestá stávajú dobrými, myseľ a srdce sa rozširujú a dýchajú.Teda môžeme si položiť otázku: je vo mne živá túžba po Bohu, túžba po jeho nekonečnej láske, po jeho živote, ktorý je večným životom? Alebo som tak trochu skleslý a upnutý na pominuteľné veci, na peniaze, úspech, alebo pôžitky? A moja túžba po nebi, izoluje ma, uzatvára ma, alebo ma vedie k tomu, aby som miloval svojich bratov a sestry veľkým a nezištným srdcom, aby som cítil, že sú mojimi spoločníkmi na ceste do raja? Nech nám pomáha Panna Mária, tá, ktorá už prišla do cieľa, aby sme spoločne a s radosťou kráčali do nebeskej slávy.Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Andrej Klapka, Martin Jarábek
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024