Oslávili 30 rokov existencie a činnosti Ekumenického spoločenstva v Košiciach

TK KBS, es, ml; pz | 10. 05. 2024 10:20Foto: Archív ES

Košice 10. mája (TK KBS) Ekumenické spoločenstvo cirkvi a náboženských spoločností v Košiciach (ES KE) si tento rok pripomína 30. výročie vzniku. Spomienkové dni osláv (7. – 9. mája 2024) prijalo Mesto Košice do rámca svojich tradičných Dní mesta Košice.

Jadrom osláv bol 7.máj, dopoludnia sa v aule Teologickej fakulty konala konferencia s dvomi hlavnými bodmi – bol to prierez doterajšej činnosti ES KE (Jaroslav Széles – Reformovaná kresťanská cirkev) a predstavenie vízií do budúcnosti (Radoslav Lojan – zástupca moderátora, Teologická fakulta Košice).Doplnkom boli tri vstupy – zhrnutie skoro 20 ročnej spolupráce ES KE s ekuménou na Ukrajine (A. Konečný, Rímskokatolícka cirkev), prezentácia dokumentárne ladenej publikácie EKUMENA III  (L. Varga, hlavný redaktor – Rímskokatolícka cirkev)  a prezentácia útlej knihy Malý ekumenický katechizmus (vydal Liturgický inštitút v Košiciach, predstavil A. Krivda – riaditeľ).Ústredným bodom osláv bola večerná ďakovná Ekumenická bohoslužba slova členov ES KE a početných vzácnych hostí cirkevnej i spoločenskej sféry: Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pre vás v Kristovi Ježišovi (1Sol 5,18). Bohoslužba sa konala v Dóme sv. Alžbety za účasti viacerých biskupov, predstaviteľov cirkevného a spoločenského života na Slovensku a mnohých veriacich.Predsedal jej Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska. Homíliu predniesol brat Ivan Eľko, generálny biskup ECAV a predseda ERC na Slovensku, „ktorý všetkých nadchol pre ekumenickú modlitbu a spoluprácu, ktorej – ako zdôraznil – sa ES KE príkladne zhostilo v duchovnej, ale i sociálnej a kultúrnej oblasti  a to doma i v zahraničí,“ uvádza ES KE.V závere bohoslužby o vstup a pozdrav požiadal primátor mesta Jaroslav Polaček, ktorý symbolicky ocenil ES KE niekoľkými ďakovnými listami. Udelil ich trom zakladajúcim členom (A. Konečnému, P. Drábovi, a D. Havrilovi), a T. Teššerovi in memoriam do rúk manželky Jany.Hlavný celebrant prenechal záverečné Áronovské požehnanie  biskupovi VD ECAV  Petrovi Mihočovi z Prešova. Bohoslužbu povznášala posvätná hudba troch tradícií: latinská (domáci katedrálny Zbor sv. Cecílie), byzantská (katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda) a evanjelická (žalm – kantor ECAV).Druhý deň osláv pokračoval voľnejšími Ekumenickými potulkami so známym sprievodcom Milanom Kolcunom po sakrálnych stavbách v Košiciach, ktoré oživili aktuálni duchovní správcovia. Začiatok bol v Evanjelickom kostole na Mlynskej pokračovanie v Dóme sv. Alžbety, potom v gréckokatolíckej Katedrále narodenia Presvätej Bohorodičky.Históriu morového stĺpu Immaculáta priblížil Milan Kolcun, Kazateľ Zboru Bratskej jednoty baptistov A. Kraljik priblížil život tejto cirkvi. Nasledovala modlitebňa Cirkvi bratskej a ukončenie v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi.Tretí deň osláv pripravila Štátna filharmónia v Košiciach  koncertom pod vedením dirigenta Zbyňka Müllera. Odzneli aj skladby  Bolero od Maurice Ravele a orchestrálna suita Mešťan šľachticom od Richarda Straussa; podujatie obohatil Alexej Gerassimez hrou na marimbe.„Program osláv sa niesol v povedomí vďaky trojjedinému Bohu, i jednej cirkvi voči druhej a jedného z nás voči druhému. Vo vďačnosti chceme pokračovať a v ostávajúcom čase osláv ju rozširovať ďalej a ďalej na všetkých ľudí dobrej vôle,“ dodalo Ekumenické spoločenstvo v tlačovej správe.


[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024