Pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko sa dožíva 60 rokov

TK KBS, abuba, rp, ml; pz | 10. 05. 2024 08:06Foto: Facebook Biskup Jozef Haľko

Bratislava 10. mája (TK KBS) Pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko sa dnes dožíva okrúhleho jubilea 60 rokov. „Otec biskup, vyprosujeme pre vás, aby vaša služba biskupa bola neustále osvietená pôsobením a mocou Ducha Svätého a nech vašu službu neustále sprevádza ochrana Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Modlíme sa za vás, aby vaša práca na Božom poli prinášala veriacim nové plody viery, nádeje a lásky,“ píše Bratislavská arcidiecéza.Biskup Jozef Haľko sa narodil 10. mája 1964 v Bratislave. Študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dňa 4. júla 1994 bol v Trnave vysvätený za kňaza. Po kňazskej vysviacke pokračoval v štúdiu na Teologickej fakulte Pápežskej univerzity Santa Croce v Ríme.Svätý Otec Benedikt XVI. ho 31. januára 2012 vymenoval za bratislavského pomocného biskupa. Za biskupa ho vysvätil 17. marca 2012 Mons. Stanislav Zvolenský. V roku 2013 bol prezidentom SR vymenovaný za vysokoškolského profesora v odbore katolícka teológia.

Zdroj: Bratislavská arcidiecéza Radovan Pavlík
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024