Svätý Otec udelil počas synodálneho stretnutia mandát pre farských kňazov

TK KBS, VaticanNews, cz, ml; pz | 10. 05. 2024 07:36Foto: Vatican Media

Vatikán 10. mája (VaticanNews) Počas synodálneho stretnutia pápeža Františka so zástupcami farárov z celého sveta, ktoré sa uskutočnilo 2. mája 2024 v Ríme, pápež František udelil osobitný mandát. Prinášame ho v plnom znení.Mandát pápeža Františka pre farských kňazovChcel by som vás, ktorí ste sem prišli ako zástupcovia farských kňazov z celého sveta, o niečo požiadať: potrebujeme vašu pomoc, aby sme mohli naďalej načúvať hlasu farských kňazov v súvislosti s druhým zhromaždením Biskupskej synody. Toto stretnutie bolo veľmi dôležité, ale nestačí: ak chceme do synodálnej dynamiky zapojiť viac kňazov, musíme urobiť viac. A to nemôže urobiť len Generálny sekretariát synody a dikastériá Rímskej kúrie, ktoré toto stretnutie zorganizovali.Preto vás dnes žiadam, aby ste sa po návrate domov stali misionármi synodality so svojimi bratmi farármi: oživením úvah o obnove služby farára v synodálnom a misionárskom chápaní, podporovaním chvíľ rozhovorov v Duchu Svätom medzi farármi, či už osobne alebo online, využitím niektorých už zorganizovaných stretnutí alebo zorganizovaním stretnutia špeciálne na tento účel. A potom vás žiadam, aby ste o plodoch týchto stretnutí informovali sekretariát synody podľa pokynov, ktoré vám budú dané. Keď sa vrátite domov, prediskutujte túto myšlienku so svojimi biskupmi a biskupskými konferenciami a tiež im povedzte, že je to úloha, ktorú vám dal pápež.Čo sa týka mňa, napísal som list všetkým farárom na svete, aby som ich informoval o tejto iniciatíve a predstavil vás ako misionárov synody. Teraz ho podpíšem a potom každý z vás dostane jeho kópiu, aby ju po návrate domov rozposlal. Ďakujem vám za spoluprácu. Budem vás sprevádzať svojimi modlitbami a nezabudnite sa modliť aj za mňa.František
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024