Cirkev na Slovensku predstavila novú internetovú stránku k Jubilejnému roku

TK KBS, ml; pz | 09. 05. 2024 17:40Bratislava 7. mája (TK KBS) Cirkev na Slovensku predstavila novú internetovú stránku k Jubilejnému roku 2025. Na odkaze www.jubileum2025.sk nájdu záujemcovia základné informácie k Jubileu 2025. K dispozícii je aj bula v slovenskom jazyku, ktorou dnes pápež František vyhlásil Jubileum 2025, a ponuky na prehĺbenie osobného vzťahu s Bohom, so sebou samým a s ľuďmi naokolo (cesta k Jubileu, list pápeža Františka, modlitba, logo a hymna Jubilea). Osobitnou časťou sú znaky Jubilejného roka – putovanie, svätá brána, zmierenie, modlitba, liturgia, vyznanie viery a odpustky. Nechýbajú správy z dossieru TK KBS.


„Cieľom stránky je ponúknuť slovenským užívateľom aktuálne infomácie o obsahu a aktivitách v jubilejnom roku. V neposlednom rade ide o základný a oficiálny zdroj materiálov, textov a modlitieb, ktoré majú ošetrené autorské práva, ako aj nihil obstat Konferencie biskupov Slovenska a môžu slúžiť pre pastoračné využitie,“ uviedol výkonný tajomník Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Ivan Ružička, ktorý je delegátom celosvetového prípravného tímu Svätého roka 2025 za Slovensko. Webstránku pripravila pracovná skupina v gescii Generálneho sekretariátu KBS.Cirkev bude sláviť Svätý rok v roku 2025. Svätý rok 2025 sa zaradí medzi pravidelné, alebo tzv. „riadne“ jubilejné roky. V Cirkvi okrem toho existujú aj mimoriadne jubileá, akým bol napr. Svätý rok milosrdenstva vyhlásený pápežom Františkom v období 2015 – 2016. Jubileum v roku 2025 bude 27. riadnym jubileom v dejinách Cirkvi.Prvé jubileum vyhlásil Bonifác VIII. v roku 1300. Klement VI. v roku 1350 rozhodol, že sa budú sláviť každých sto rokov. Pavol II. bulou z roku 1470 stanovil, že jubileum sa má konať každých 25 rokov. Udalosti napoleonského obdobia zabránili Piovi VII. usporiadať svätý rok v roku 1800. Piovi IX. v roku 1850 zabránilo v zorganizovaní jubilea napätie po vzniku Rímskej republiky a dočasný exil.Neskôr však už mohol sláviť Svätý rok 1875, hoci z dôvodu prítomnosti talianskych vojsk v Ríme to bolo bez slávností otvorenia a zatvorenia Svätej brány. Riadne jubileá pokračovali v 20. storočí počnúc Levom XIII. v roku 1900. Ján Pavol II. vyhlásil Veľké jubileum 2000 pri vstupe do Tretieho milénia.Jubileum ponúka veriacim možnosť získať úplné odpustky pre seba alebo pre zosnulých; je to rok zmierenia a obrátenia, solidarity a oddanosti spravodlivosti v službe Bohu a svojim bratom a sestrám.Okrem miestnych slávení a podujatí budú veriaci pozvaní k púti k hrobom svätých apoštolov, aby čerpali z duchovného pokladu Cirkvi tým, že prejdú cez Sväté dvere a uctia si relikvie apoštolov Petra a Pavla uchovávané v rímskych bazilikách. Do príprav na Rok modlitby a Jubileum 2025 spadá aj návšteva slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme a Vatikáne v júni 2024.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024