Traja biskupi si pripomenuli so spolužiakmi blížiace sa 50. výročie kňazskej vysviacky

TK KBS jt, jk, kj; pz | 08. 05. 2024 10:38Foto: Mirón Duda

Badín 8. mája (TK KBS) V Dome Xaver v Badíne sa 6. a 7. mája stretli bývalí spolužiaci z bratislavského seminára, ktorí študovali v rokoch 1969 – 1974. Bol to najsilnejší ročník v histórii tohto – vtedy jediného - seminára na Slovensku. Vtedajší predstavení prijali 126 prihlásených. V ročníku boli vtedy aj traja súčasní biskupi, ktorí na stretnutí nechýbali - Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska, Tomáš Galis, žilinský biskup, a Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup, ktorý predsedal slávnostnej svätej omši a predniesol homíliu.Mons. Bernard Bober a Mons. Andrej Imrich prijali sviatosť vysviacky v stupni presbyterátu 8. júna 1974 v Dóme sv. Martina v Bratislave, Mons. Tomáš Galis 6. júna 1976.Po ,politickej stránke' to bol jeden z najskúšanejších ročníkov, pretože štátna správa každoročne nariadila niekoľko bohoslovcov prepustiť bez udania dôvodov. Najťažšou ranou však bolo, keď v štvrtom ročníku odviedli na vojenčinu 40 bohoslovcov, ktorí nemali „modrú knižku“ a ešte neboli vojakmi. A tak z tohto ročníka dosiahlo kňazstvo v r. 1974 iba 61 novokňazov, píše Mons. Ladislav Tóth.  Po dvoch rokoch z odvedených bohoslovcov - vojakov sa vrátilo 39 a dokončili štúdiá vysviackou v roku 1976. „Dodnes ich však ostatní považujeme za našich spolužiakov, a každých päť rokov aj ich pozývame na stretnutie. Tak tomu bolo aj teraz začiatkom mája. Z tohto silného ročníka však už zomrelo 33 kňazov, a tak nás na stretnutí bolo 39. Ostatní už majú vážne zdravotné ťažkosti, a preto už nemohli prísť." „Chceme dnes ďakovať Pánu Bohu aj za našich predchodcov, ich zásluhou sme nemali prázdne kostoly. Po nich sme našli veriacich ľudí, ktorých sme mohli posilňovať vo viere. Boli to ľudia, ktorí nás mali radi a svojím životom povzbudzovali vo viere aj nás. Nám, čo sme tu, Pán Boh doprial dožiť sa celkom vysokého veku. Naše sily oslabli a my sme museli prenechať miesto mladším. V našom veku, keď už prichádzajú choroby a strácame sily, majme na zreteli, že potrebujeme opateru. Potrebujeme opateru lekárov, zdravotníkov i sociálnych pracovníkov. Potrebujeme opateru rodinných príslušníkov. Tí, čo nám túto službu poskytujú, zaslúžia si náš obdiv a predovšetkým našu vďačnosť. Ak príde aj to, že nás bude aj pamäť opúšťať, prosme Nebeskú Matku, aby nám vtedy poslala do života takých ľudí, ktorí budú mať s nami trpezlivosť," uviedol slávnostný kazateľ na stretnutí, na ktorom sa zúčastnilo 28 kňazov s tromi biskupmi.Aktualizované
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024