Sekretár KBS: Prípravy Ad limina vrcholia, posledné detaily doladíme v Ríme 

TK KBS, tk, ml; pz | 06. 05. 2024 15:00Foto: Moja Trnavska arcidieceza

Bratislava 6. mája (TK KBS) O mesiac sa uskutoční návšteva slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme a Vatikáne. Čo znamená pripravovať návštevu Ad limina apostolorum? Aké praktické kroky treba pred ňou vykonať a kto sa im venoval? Hovoríme s výkonným sekretárom KBS Ivanom Ružičkom, ktorý koordinuje prípravu návštevy. - V akej pozícii ste vystupovali vo vzťahu k príprave návštevy? Je možné povedať, že vo vzťahu k príprave som zodpovedný za komunikáciu požiadaviek, ktoré stanovuje Direktórium pre prípravu Ad limina apostolorum a za celkovú koordináciu a logistiku návštevy.V spolupráci s kolegami na Generálnom sekretariáte KBS pripravujeme všetky podklady pre pokojný priebeh presunov, ubytovania a celkového programu otcov biskupv v Ríme.Základný rámec vychádza z usmernení, ktoré nám vydáva Dikastérium pre biskupov, konkrétne Úrad  pre koordináciu návštev Ad limina. Posledné detaily doladím priamo v Ríme, kde sa chystám druhý májový týždeň. - Kto sa ešte zapája do príprav a ako sa takáto návšteva pripravuje? Dôležitou a základnou časťou prípravy je príprava správy z jednotlivých diecéz a eparchií, ktorá zohľadňuje a zachytáva aktuálny stav miestnej Cirkvi od poslednej takejto návštevy biskupov, ktorá sa konala v novembri v roku 2015.Biskup a jeho spolupracovníci majú preto najväčšiu záťaž a zodpovednosť za obsah správ, ktoré budú predmetom rokovaní na jednotlivých vatikánskych dikastériách a úradoch.Aktívne do nej môžu zasiahnuť kompetentní za rôzne oblasti života jednotlivých miestnych cirkví. Biskupi si zároveň pripravia správy podľa pastoračnej oblasti, ktorej sa v rámci KBS venujú. - Čo ďalšie práce a kroky v Ríme a vo Vatikáne? Základný harmonogram slávenia svätých omší a návštev úradov predkladá Dikastérium, na konkrétnych miestach však treba dohodnúť počty účastníkov, logistiku tak, aby sa aj sprievod biskupov či pútnici vedeli zúčastniť svätých omší a verejného programu. - Čo na každom mieste budú biskupi robiť, resp. ako to prebieha? Ad limina apostolorum v preklade znamená – k prahom, hrobom svätých apoštolov Petra a Pavla. Od rozhodnutia Rímskeho koncilu v roku 745 za pápeža Zachariáša sú biskupi  viazaní povinnosťou v stanovenom čase podať Najvyššiemu veľkňazovi správu o stave svojej diecézy, prísť si do Večného mesta uctiť hroby svätých apoštolov Petra a Pavla a vykonať návštevu u Svätého Otca.Ide preto o pracovné stretnutia no aj o duchovnú blízkosť a posilnenie puta viery a lásky – cum Petro e sub Petro.- Vrcholom návštevy je osobná audiencia biskupov u Svätého Otca... Jedným z hlavných momentov je, iste, osobné prijatie u pápeža Františka, ktoré bude v piatok 7. júna o 9:00 v Apoštolskom paláci. Ide o privátne stretnutie biskupov s rímskym biskupom, pápežom Františkom, ktorý často pri takýchto príležitostiach odloží pripravený príhovor a nechá priestor na osobné otázky a konzultácie.- Čo vy osobne očakávate od návštevy? Je pre mňa dar, že môžem so svojimi kolegami užšie spolupracovať na príprave návštevy otcov biskupov. Vo svojich očakávaniach sa však spájam s ostatnými veriacimi na Slovensku. Verím, že biskupi na stretnutiach načerpajú pre svoju službu povzbudenie, nové vízie a inšpirácie a že nám všetkým modlitbou a službou sprostredkujú Božie požehnanie.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024