Rodina Rádia Mária pozýva podporiť projekty v Nazarete, Mexiku a Pakistane

TK KBS, rm, ml; kj | 06. 05. 2024 14:25Foto: Radio Maria

Bratislava 6. mája (TK KBS) Svetová rodina Rádia Mária, tak ako každý rok, aj teraz organizuje Mariathon – beh lásky s cieľom podporiť projekty Rádia Mária v Nazarete, Mexiku a Pakistane, aby sa tam mohla šíriť radostná zvesť Kristovho evanjelia. Záujemcovia ich môžu podporiť od stredy 8. mája 2024 na číslo účtu SK 23 1100 0000 0029 4404 8254 (variabilný symbol: Mariathon 24).  NazarethRadio Mariam Nazareth začalo vysielať cez internet z mesta Nazareth v roku 2020. Rádio napriek rôznym ťažkostiam vytrvalo vo svojom úsilí aj v čase Covidu a napriek smrti prvého riaditeľa. Tvárou v tvár novej a drsnej výzve vojny, ktorá sa začala v októbri 2023. Začiatkom roku 2024 prišiel nový riaditeľ (kňaz) aspoň na čiastočný úväzok a spustili prvé živé vysielanie z Jeruzalema z mobilného štúdia spravovaného dobrovoľníkmi, čo bolo  dôvodom veľkej radosti a nádeje. Cieľom je aj väčšie zapojenie spoločenstiev a podpora dobrovoľníctva, aby sa Rádio Mariam stalo domovom pre všetkých, kde sú kresťania protagonistami: poznačené históriou konfliktov a vojen, ktoré prehĺbili rozpory. Kresťania predstavujú len 1,9 % populácie vo Svätej zemi.Rádio Mariam Nazareth nie je sebestačné a situáciu ešte zhoršili mesiace konfliktov a ich dôsledky nemali vplyv len na ekonomiku. Mnohé rodiny sú bez práce alebo zvažujú emigráciu. Klíma nedôvery a neistoty sa ozýva na rôznych úrovniach kresťanských spoločenstiev. V takejto atmosfére majú veľkú potrebu počúvať Božie slovo a rásť vo viere. Projektom chceme podporiť financovanie režijných  výdavkov ako nájomné priestorov, energie či internet. MexicoRádio Mária pokračuje v posilňovaní svojej prítomnosti najmä v mariánskych svätyniach a v Amerike je to najmä v Bazilike Panny Márie Guadalupskej v Mexico City. Malé štúdio Rádia Mária bolo inštalované a otvorilo svoje brány pre pútnikov z celého sveta, najmä pre kňazov, dobrovoľníkov a poslucháčov Rádia Mária z celého sveta.Projektom chce Svetová rodina posilniť prítomnosť Rádia Maria v Mexiku, najmä akvizíciou nových frekvencií v Mexico City (a okolitých oblastiach) a v Ciudad Juárez, v štáte Chihuahua, blízko hraníc so Spojenými štátmi. Súčasné pokrytie vysielaním Rádia Mária je 18,5 mil ľudí. Cieľom projektu je pokrytie 30 miliónov ľudí.PakistanZ Pakistanu, krajiny s moslimskou väčšinou, prišla do Svetovej rodiny Rádia Mária prosba o vytvorenie rádia, ktoré by slúžilo všetkým kresťanom žijúcim v tejto krajine. Rádio Mária pracuje na podrobnom projekte, aby sa táto požiadavka stala realitou aj prostredníctvom modlitieb a štedrosti jeho poslucháčov.Bližšie informácie je možné nájsť v Dvojmesačníku vo farnostiach alebo na www.radiomaria.sk.TK KBS informovala Viera Mikulová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024