Arcibiskup Vasiľ vysvätil pre Košickú eparchiu za kňaza Sergija Sabova

TK KBS, ts ke, sdb, ml; pz | 06. 05. 2024 13:39Foto: Marián Horňák

Košice 6. mája (TK KBS/TSKE) Košický eparchiálny biskup, arcibiskup Cyril Vasiľ SJ v nedeľu 5.mája v Chráme Božej Múdrosti - Hagia Sofia na sídlisku Dargovských hrdinov vysvätil pre Košickú eparchiu za kňaza Sergija Sabova. Pochádza z farnosti Narodenia Presvätej Bohorodičky Mukačevo – Rosvigovo. Študoval na Gréckokatolíckej teologickej akadémii blaženého Teodora Romžu v Užhorode, v Collegium Bobolanum – Pápežskej teologickej fakulte vo Varšave a na Katolíckej univerzite Jána Pavla II. v Lubline.Do gréckokatolíckej farnosti na Furči sa prisťahoval so svojou rodinou koncom roka 2022. Sergi Sabov ako diakon pôsobil v Košickej eparchii šesť mesiacov.Vladyka Cyril v homílii paralelou prepojil uzdravenie slepého s udalosťou dňa. Ako Kristus koná zázrak uzdravenia, prináša nezvratné zmeny do života človeka, tak aj kresťanské sviatosti majú podobnú nezvratnú povahu. Krst necháva v duši človeka nezmazateľný znak, zatiaľ čo sviatosť kňazstva zaväzuje k trvalej službe Bohu a spoločenstvu. Tieto sviatosti nie sú len formálnymi akciami, ale zaväzujú človeka k životu v súlade s kresťanskými hodnotami. V čase, keď spoločnosť čelí neustálym zmenám a neistote, je dôležité si uvedomiť hodnotu trvalých záväzkov. Pri prijímaní sviatosti kňazstva duchovného otca Sergeja sprevádzali modlitby a podpora spoločenstva. Tento akt nie je len osobným rozhodnutím, ale aj darom a zodpovednosťou pred Bohom a spoločenstvom, ktorú sprevádza. Je to symbolický akt, ktorý zdôrazňuje dôležitosť trvalých záväzkov a hodnôt v živote kresťana.V závere svätej liturgie poďakoval novokňaz o. Sergi Bohu, vladykovi Cyrilovi, svojej rodine, prítomným kňazom a veriacim za ich modlitby a podporu.  Pri čítaní dekrétu o vymenovaní, celý chrám s úsmevom na tvári a potleskom prijal novokňaza o. Sergija Sabova za kaplána farnosti Košice-Furča. Do jeho novej, neľahkej služby mu vyprosujeme veľa Božích milostí. Celú slávnosť svojim spevom odprevádzal katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej.Košice, vysviacka, novokňazZdroj: TS KE Samuel Dávid Bombár
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024