Syntéza reflexie Cirkvi v Čechách k Súhrnnej správe zhromaždenia synody

TK KBS, cbk, ml; pz | 06. 05. 2024 13:15Praha 6. mája (TS ČBK) Česká biskupská konferencia (ČBK) zverejnila text Syntézy reflexie Katolíckej cirkvi v Českej republike k Súhrnnej správe XVI. valného zhromaždenia synody, ktorú pripravil Národný synodálny tím. ČBK ju schválila 24. apríla na 139. plenárnom zasadnutí. Otázka „Ako byť synodálnou cirkvou v misii?“ bola použitá ako základná perspektíva, cez ktorú boli pri vypracovaní tejto syntézy vnímané konkrétne témy navrhnuté generálnym sekretariátom synody. Zámerom nebolo opakovať návrhy, ktoré už boli identifikované a uvedené v predchádzajúcich fázach synodálneho procesu (tie sú len stručne zhrnuté), ale prehĺbiť pochopenie vybraných oblastí z hľadiska smerodajnej otázky.Táto správa sa preto zameriava predovšetkým na konkrétne príklady dobrej praxe v danej oblasti, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ďalšie rozvíjanie a prehlbovanie identifikovaných tém. Okrem toho sú v nej zahrnuté konkrétne návrhy na posilnenie diferencovanej spoluzodpovednosti za misiu. Podľa zadávacích podmienok išlo o hľadanie „spôsobov, ktorými sa môžeme uberať, a nástrojov, ktoré si môžeme osvojiť v našich rôznych prostrediach a podmienkach, aby sme posilnili jedinečný prínos každého pokrsteného a každej miestnej Cirkvi v jedinej misijnej úlohe ohlasovania Zmŕtvychvstalého Pána a jeho evanjelia dnešnému svetu.“V tejto fáze synodálneho procesu sa o predmetnej otázke konzultovalo s Božím ľudom vo všetkých diecézach latinského obradu Katolíckej cirkvi v Českej republike. Konkrétna forma dopytovania bola v kompetencii diecézneho biskupa a diecézneho koordinátora synodálneho procesu alebo synodálneho tímu. Podľa zaslaných správ bola použitá metóda konzultácií v pôvodných synodálnych skupinách aj v novovytvorených skupinách (podľa typológie adresátov) a tiež online dopytovanie. Zo zaslaných diecéznych výstupov následne národný synodálny tím vytvoril časť A) tejto správy, ktorá bola následne schválená na plenárnom zasadnutí Českej biskupskej konferencie (ČBK) 24. apríla 2024. Časť B) tejto správy vznikla zo sebaskúmania biskupov Českej biskupskej konferencie, ktorých úlohou bolo vytvoriť príspevok podľa daných inštrukcií.Celá syntéza je k dispozícii TU.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024