V Galante prebehla konferencia kňazov pôsobiacich v maďarských diaspórach

TK KBS, abu tt, rk, ml; kj | 06. 05. 2024 12:26Foto: Lukáš Blažo

Galanta 6. mája (TK KBS) V dňoch 29. apríla až 2. mája sa uskutočnila v Galante výročná konferencia kňazov pôsobiacich v maďarských diaspórach v Európe.Na výročnej konferencii kňazov pôsobiacich v maďarských diaspórach v Európe sa zúčastnili aj biskupi Mons. Gábor Mohos a Mons. Kornél Fábry, ktorí sa starajú o maďarských katolíkov v diaspórach. Spolu s 18 kňazmi, pôsobiacimi v rôznych krajinách (Českej republike, Nemecku, Taliansku, Rakúsku, Belgicku a Švajčiarsku), a tromi laickými pracovníkmi Maďarskej katolíckej biskupskej konferencie vytvorili prostredie tímovej práce. Navzájom si povymieňali skúsenosti ako efektívne poslúžiť svojim veriacim a lepšie prispieť k budovaniu Božieho kráľovstva.V rámci podujatia dva dni zavítali títo kňazi na čele s dvomi súčasnými maďarskými biskupmi do Trnavy, kde ich v priateľskom duchu prijal trnavský arcibiskup Ján Orosch. Po privítaní hostí predstavili generálny vikár Mons. Róbert Kiss a biskupský vikár Mons. Ladislav Tóth situáciu miestnej cirkvi. Potom spoločne preskúmali históriu Trnavy, navštívili hlavné kostoly a pamiatky mesta. Večer sa zúčastnili na slávnostnej svätej omši vo farskom Kostole sv. Štefana v Galante, kde traja z nich oslávili 25. výročie svojho kňazstva. Po svätej omši nasledovala večera a priateľské stretnutie.Zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave Róbert Kiss
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024