V pondelok, utorok a v stredu sú prosebné dni, prosíme za požehnanie ozimín

TK KBS, dir, fsd, ml; pz | 06. 05. 2024 10:25Foto: Pexels.com

Bratislava 6. mája (TK KBS) Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami, pripomína Direktórium Na omše a liturgiu hodín 2024. Záväzný je jedeň deň, uvádza. V prvom rade prosíme za požehnanie ozimín.Pobožnosť za úrodu je veľmi stará. Bola to procesia na pole 25. apríla, ešte skôr ako bol na ten deň daný sviatok svätého Marka. Táto procesia dostala širší ráz za pápeža Gregora Veľkého (590 – 664).V roku 588 bola v Ríme veľká povodeň vyliala sa rieka Tiber a nastala veľká bieda, ktorú znásobili najmä morové choroby preto pápež nariadil na vyprosenie pozemskej úrody a oddialenie morových chorôb na 25. apríla 590 kajúci sprievod s litániami, čo neskôr platilo pre celú Cirkev.Prosebné dni zaviedol svätý Mamert, biskup vo Vienne (Francúzsko) roku 450. Za jeho čias sa vo Francúzsku opakovali zemetrasenia, nákazlivé choroby, hlad, bieda a iné nešťastia, ktoré ťažko sužovali obyvateľov.Svätý biskup videl v tom všetkom aj Božie tresty za bezbožný a hriešny život mnohých. Preto ich napomínal na obrátenie, na pokánie a na modlitbu k Otcovi milosrdenstva, ktorý nezavrhuje prosby a modlitby kajúcich detí.Aby sa ľudia v čím väčšom počte pripojili k týmto spoločným modlitbám, veriacich vyviedol von pod holé nebo, aby tu pred tvárou Pána nebies a celého sveta modlitbami a piesňami prosili o ochranu a o požehnanie dobrotivého Boha a aby sa tým zároveň utvrdili v dôvere v Pána.Procesie boli spočiatku len vo Viennskej diecéze, no po niekoľkých rokoch sa rozšírili po celom Francúzsku, až napokon prosebné procesie nariadil pápež Lev III. roku 804 pre celú Cirkev.Prosebné dni (lebo sa chodilo ku krížom) sa konali v pondelok, utorok a stredu pred Nanebovstúpením Pána.U nás sú tri témy na Prosebné dni: 1. Prosba o požehnanie úrody, 2. Prosby za rozličné potreby a 3. Evanjelium života (na ochranu počatého života). Všetky tieto pobožnosti sa môžu konať v kostole alebo vonku na poli alebo pobožnosť možno spojiť s procesiou ku krížu alebo k soche svätého alebo ku kaplnke.Zdroj: Direktórium Na omše a liturgiu hodín 2024/Farnosť v Šarišských Dravciach (spracované podľa Nábožné výlevy, SSV, 2010)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024