Učitelia Spojenej školy sv. Františka v Karlovej Vsi na obnove v Marianke

TK KBS, dl, ml; pz | 06. 05. 2024 09:55Foto: Dagmar Lučná

Marianka 6. mája (TK KBS) Učitelia Spojenej školy sv. Františka v Bratislave-Karlovej Vsi sa zišli na duchovnej obnove v Marianke (3. – 4. mája 2024). Viedol ich kňaz a minorita P. Lucián Bogucki, OFM Conv. „Každoročná duchovná obnova nám učiteľom umožňuje sa na pár dní stíšiť od každodenného zhonu, pozrieť sa na svoju prácu s odstupom a spoznávať nové cesty pre náš osobný aj pracovný život,“ napísala Dagmar Lučná.Duchovná obnova sa začala svätou omšou. Keďže bol sviatok apoštolov Filipa a Jakuba, páter Lucián v kázni priblížil život týchto dvoch apoštolov.  Zároveň páter hovoril o falošných obrazoch Boha, medzi ktoré patrí nielen židovská predstava o Mesiášovi, ktorý prinavráti vyvolenému národu veľkosť a dôležitosť, ale aj o mnohých našich falošných obrazoch, ktoré sme si počas života sami vytvorili. Pozerajúc na Ježiša si treba urobiť takú predstavu o Bohu, ktorú nám on sám zjavuje – Boha plného milosrdenstva, ktorý je blízko nás.Duchovná obnova pokračovala prednáškami o bratskom napomínaní. Ide o dôležitú súčasť našej učiteľskej práce, pretože denne napomíname iných a aj my sami  sme často napomínaní. Kládol nám na srdce, že bratské napomínanie nemáme robiť na základe našej „svätosti,“ veď máme dosť skúseností s vlastnou omylnosťou. Našou úlohou je vytvárať priestor, aby Boh bol tým, ktorý nás aj žiakov bude meniť. Na jednej strane nesmieme byť ľahostajní  k tomu, čo ohrozuje môjho brata, hlavne keď ide o stratu milosti posväcujúcej, na druhej strane nemôžeme vnucovať iným svoje názory a postoje. Hlavným dôvodom na udelenie napomenutia je láska. Spoločné stretnutie ukončili svätou omšou a obedom.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024