Pápež rodinám: Deti potrebujú mať istotu, že Boh ich stvoril z lásky a pre lásku

TK KBS, VaticanNews, mj, ml; pz | 04. 05. 2024 18:47Foto: Vatican Media

Vatikán 4. mája (VaticanNews) V sobotu 4. mája prijal Svätý Otec na audiencii vedúcich medzinárodných tímov Hnutia Panny Márie. Pápež im poďakoval za ich pomoc rodinám a dodal: „Ste rastúcim hnutím, tisíce tímov po celom svete, je to veľa rodín, ktoré sa snažia žiť kresťanské manželstvo ako dar.“Svätý Otec konštatoval nepriaznivú situáciu, v ktorej sa nachádzame, keď povedal:„Kresťanská rodina prechádza v tejto meniacej sa dobe skutočnou ‚kultúrnou búrkou‘ a je ohrozovaná a pokúšaná na mnohých frontoch. Vaša práca je preto pre Cirkev veľmi cenná. Úzko sprevádzate manželské páry, aby sa necítili osamotené v ťažkostiach života a v manželskom vzťahu. Takto ste výrazom ‚vychádzajúcej‘ Cirkvi, ktorá je blízko situáciám a problémom ľudí a bezvýhradne sa angažuje pre dobro dnešných a budúcich rodín.“„Ochrana manželstva znamená ochranu celej rodiny, znamená záchranu všetkých vzťahov,“ zdôraznil Svätý Otec a dodal: „Deti potrebujú dostať od svojich rodičov istotu, že ich Boh stvoril z lásky a že jedného dňa aj ony budú môcť milovať a cítiť sa milované tak ako mama a otec. Buďte si istí, že semienko lásky, ktoré do ich sŕdc vložili rodičia, skôr či neskôr vyklíči.“Pápež upriamil pozornosť na jednu naliehavosť: „Pomôcť mladým ľuďom objaviť, že kresťanské manželstvo je povolanie, konkrétne volanie, ktoré Boh adresuje mužovi a žene, aby sa mohli naplno realizovať tým, že budú plodní, že sa stanú otcom a matkou a že budú prinášať svetu milosť svojej sviatosti.“Príprava na prijatie sviatosti manželstva môže byť prostriedkom na evanjelizáciu, pripomenul pápež František a manželov vyzval: „Môžete byť ako plamienky, ktoré zapaľujú ďalšie plamienky k viere, najmä medzi mladými manželskými pármi: nedovoľte im, aby si v samote svojich domovov hromadili utrpenie a rany. Pomôžte im objavovať kyslík viery jemne, s trpezlivosťou a dôverou v pôsobenie Ducha Svätého.“Záverom pápež vyzdvihol dôležitosť spoluzodpovednosti manželov a kňazov a dodal: „Pochopili ste a konkrétne prežívate komplementaritu týchto dvoch povolaní, povzbudzujem vás, aby ste ju vniesli do farností, aby laici a kňazi objavili jej bohatstvo a potrebu. To pomôže prekonať ten klerikalizmus, ktorý robí Cirkev málo plodnou.“Martin Jarábek – VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024