Pápež formátorom mládeže: Viac ako kedykoľvek predtým mladí potrebujú podporu

TK KBS, VaticanNews, mj, ml; pz | 03. 05. 2024 15:10Foto: Vatican Media

Vatikán 3. mája (VaticanNews) Pápež František v piatok 3. mája na stretnutí s Národnou konfederáciou odborného vzdelávania a prípravy (CONFAP) vyzval na investovanie do odbornej prípravy mladých ľudí a na budovanie generačnej výmeny. Pápež ocenil prácu CONFAP, ktorá oslavuje 50. výročie svojho založenia, a zdôraznil, že jej práca je „životne dôležitým prínosom pre spoločnosť.“ V prejave pápež František použil tri slová na charakterizáciu nasadenia CONFAP: mladí ľudia, vzdelávanie a povolanie.Mladí ľudiaPápež František povedal, že mladí ľudia sú „jednou z najkrehkejších kategórií našej doby.“ Sú „plní talentov a potenciálu,“ ale sú tiež „mimoriadne zraniteľní“ v dôsledku „určitých antropologických podmienok a rôznych kultúrnych aspektov doby, v ktorej žijeme.“ Pápež František vyzval na riešenie problému predčasného ukončenia vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré označil za „tragédiu.“ Povedal, že je potrebné „presadzovať právne predpisy, ktoré podporujú sociálne uznanie mladých ľudí,“ ale že „ešte dôležitejšie je budovať generačnú výmenu, v rámci ktorej by zručnosti tých, ktorí odchádzajú, slúžili tým, ktorí vstupujú na trh práce.“VzdelávaniePápež František uviedol, že odborná príprava je „liekom proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a odpoveďou na dopyt po práci v rôznych odvetviach hospodárstva.“ Dodal však, že „dobré odborné vzdelávanie sa nedá improvizovať.“ Potrebuje „silné prepojenie s rodinami“ a „zdravé a efektívne vzťahy s podnikmi, ktoré sú ochotné umiestniť mladých ľudí.“ Rímsky biskup tiež zdôraznil dôležitosť ľudských čností v odbornej príprave: „Technika bez ľudskosti sa stáva nejednoznačnou, riskantnou a nie je skutočne ľudská, nie je skutočne formujúca.“Svätý Otec upozornil na potrebu rozlišovať medzi ponukami práce, keď uviedol: „Odborná príprava musí mladým ľuďom ponúknuť nástroje na rozlišovanie medzi ponukami práce a formami vykorisťovania.“PovolaniePápež František povedal, že práca je „základným aspektom nášho života a povolania“. Dnes sme však svedkami „degradácie významu práce,“ ktorá sa čoraz viac interpretuje „v súvislosti so zarábaním peňazí, a nie ako vyjadrenie dôstojnosti človeka a jeho prínosu pre spoločné dobro.“Pápež František vyzval na to, aby cesty odbornej prípravy slúžili „celkovému rastu človeka v jeho duchovnom, kultúrnom a formačnom pracovnom rozmere.“ „Keď človek objaví, že ho Boh k niečomu volá, že je na to stvorený - môže to byť ošetrovateľstvo, stolárstvo, komunikácia, inžinierstvo, učiteľstvo, umenie alebo akákoľvek iná práca -, potom bude schopný prejaviť svoje najlepšie schopnosti obetavosti, veľkorysosti a oddanosti,“ povedal Svätý Otec.V závere svojho príhovoru rímsky biskup povzbudil konfederáciu CONFAP, aby sa naďalej starala o mladých ľudí, formáciu a povolanie. Povedal, že jej úsilie „ukazuje, že je možné spojiť prácu a povolanie človeka.“Martin Jarábek – VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024