V slovenskom preklade vyšla Encyklika pre deti – Prevychovať svet dospelých

TK KBS, lb, ml; pz | 03. 05. 2024 10:55Foto: Archív Spolku sv. Vojtecha

Bratislava 3. mája (TK KBS) Pri príležitosti prvého Svetového stretnutia detí s pápežom Františkom vyšla výnimočná publikácia Enza Fortunata a Alda Cagnoliho Encyklika pre deti – Prevychovať svet dospelých. Obsahuje predslov Svätého Otca. V slovenskom preklade ju prináša Spolok svätého Vojtecha.Publikácia je venovaná deťom aj dospelým a venuje sa tematike ekológie a dôležitosti starostlivosti o nás spoločný domov a všetko stvorenstvo. Vo svojom predslove pápež podčiarkuje naliehavú potrebu reakcie na environmentálne problémy, pričom zdôrazňuje dôležitosť riešenia ekologických problémov v spojení so širšími etickými, kultúrnymi a duchovnými výzvami.Podporuje tiež dialóg medzi generáciami a spoločný záväzok chrániť planétu pre budúce generácie. Zdôrazňuje potrebu symbolického odovzdania tejto štafety deťom, pretože iba prevrátenie vzorca, podľa ktorého budú práve deti tie, ktoré učia a zvyšujú citlivosť dospelých, môže priniesť nádej na zmenu.Prvá časť je určená dospelým čitateľom a prostredníctvom štyroch kľúčových slov – dediť, spájať, zdieľa, darovať – sa usiluje vysvetliť im dôležitosť výchovy detí na princípoch rešpektu k našej planéte. Druhá časť oslovuje deti priamo prostredníctvom pútavo ilustrovaného príbehu rozdeleného do štyroch kapitol.Kniha detského čitateľa učí, že príroda je vzácna pre všetkých a že láska a odpustenie sú silnejšie ako nenávisť a pomsta. Môže slúžiť ako materiál pre pastoráciu detí, najmä v súvislosti s tohtoročnými májovými misijnými púťami detí. „Neukradnime novým generáciám nádej na lepšiu budúcnosť. Drahé deti, objímam vás, a vedzte, že váš pápež a ‚dedko‘ urobí všetko pre to, aby ste mohli žiť v krásnom a dobrom svete,“ uvádza pápež FrantišekTK KBS informovala Lenka Bebjaková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024