Kňazský deň eparchie venovali téme zneužívania a ochrane maloletých

TK KBS, ts ke, ml; pz | 03. 05. 2024 09:29Foto: Jaroslav Fabian

Košice 3. apríla 2024 (TK KBS/TS KE) Vo štvrtok 2 apríla sa v priestoroch Biskupského úradu Košickej eparchie konal kňazský deň za účasti arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, košického eparchiálneho biskupa a väčšiny kňazov Košickej eparchie. Program sa začal modlitbou tretej hodinky, pokračoval tmou, ktorá je aktuálna v Cirkvi: Zneužívanie a ochrana maloletých v Cirkvi.Kňazi si vypočuli sériu prednášok, ktoré viedol tím Centra na ochranu maloletých v Košiciach, ktoré je súčasťou Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tím pod vedením Mons. Mareka Forgáča, pomocného košického biskupa a predsedu Komisie KBS na ochranu maloletých v Cirkvi tvorili ešte psychologička Jana Bieščad Vindišová a Andrej Kačmár. V prvej prednáške biskup Forgáč predstavil tému ľudskej sexuality a telesnosti v živote kňaza. Zdôraznil, že zneužívanie maloletých je vždy zneužitím moci a autority. Ak ide o duchovnú autoritu, je to o to závažnejšie a vedie to i k strate viery. V druhej prednáške pani psychologička priblížila zneužívanie z psychologického pohľadu, z pohľadu obete, ktorá potom trpí neraz celoživotnou traumou. Poukázala na vzťah psychológie a pastorácie, takisto na terapiu, ktorá pomáha pri liečení týchto rán. Poslednú prednášku Andrej Kačmár zneuživanie poňal z právnického hľadiska, jednak z pohľadu cirkevného, tak aj z pohľadu civilného práva. Po každej prednáške bol priestor na diskusiu a kňazi sa otázkami živo zaujímali o danú problematiku.Po týchto tématických prednáškach sa kňazom prihovoril vladyka Cyril s viacerými pastoračno-praktickými témami, okrem iného i nomináciami nových protopresbyterov. Lukáš Vojčík, synkel pre ekonomiku oboznámil kňazov s ekonomickými a administratívnymi záležitosťami eparchie.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024